Close
Soalan Lazim
Maklum Balas
Hubungi Kami
Peta Laman

BAHAGIAN PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN

Bahagian Perancangan dan Pembangunan

MISI

Membuat perancangan yang efektif, berkesan dan memberi impak kepada kumpulan sasar.

 

OBJEKTIF

 1. 1. Melaksanakan perancangan korporat dalam LKIM melalui penyelenggaraan dasar, matlamat,
  strategi setiap program dan projek ke atas semua projek di setiap peingkat.
 2. 2. Mewujudkan dan mengendalikan sistem maklumat pengurusan yang berkesan dan kemaskini.

 

SEKSYEN PERANCANGAN STRATEGIK & ANTARABANGSA (PSA)

 1. 1. Pembentukan dan penggubalan dasar, perancangan strategik dan halatuju semasa/ baru peringkat LKIM, Kementerian, Kerajaan dan Antarabangsa selaras dengan Akta LKIM dan dasar-dasar negara
 2. 2. Program rundingan dan kerjasama serta hal ehwal hubungan antarabangsa dan ekonomi serantau
 3. 3. Program kerjasama strategik antara LKIM dengan Kementerian, jabatan/agensi.
 4. 4. Penganjuran forum, seminar, bengkel, sesi dialog, libat urus di peringkat antarabangsa dan peringkat domestik.
 5. 5. Pampasan pembangunan pesisir pantai nelayan
 6. 6. Pengurusan potensi, peluang dan ruang pelaburan serta kolaborasi dengan pihak luar berkaitan komersial dan penswastaan
 7. 7. Pengurusan Anak Syarikat LKIM dan bertindak sebagai Corporate Representative
 8. 8. Pengurusan laman Web LKIM/portal LKIM

 

SEKSYEN PEMBANGUNAN (PEM)

 1. 1. Mengurus dan mengawalselia peruntukan pembangunan (KWP), APDS dan peruntukan-peruntukan Khas tahunan.
 2. 2. Mengurus penyediaan Belanjawan Pembangunan Tahunan dan Rancangan Malaysia Lima Tahun (RMLT) LKIM dan pelaksanaan projek.
 3. 3. Mengesan dan memantau perlaksanaan projek-projek pembangunan LKIM dan mengemaskini maklumat di dalam
  • – Sistem MyProjek,
  • – Sistem Pemantauan dan Penilaian Projek (SPPII),
  • – Sistem i-Pantau.
  • – MyResult (KPI-OBB)
 1. 4. Menetapkan dan memantau KPI LKIM bagi perlaksanaan projek-projek pembangunan selaras dengan KPI Kementerian.
 2. 5. Memantau perlaksanaan projek-projek pembangunan LKIM bagi memastikan ianya dilaksanakan mengikut jadual dan skop sepertimana dirancangkan serta mencapai objektif dan outcome projek.
 3. 6. Menyelaras pelaksanaan program khas antaranya Dana Khas Kerajaan Persekutuan (DKKP), Skim Pembangunan Kesejahteraan Rakyat (SPKR), Program Pembangunan Semula Projek Agromakanan (PPSPA)
 4.  

SEKSYEN HAL EHWAL KORPORAT (HEK)

 1. 1. Merancang, menyelaras serta mengurus mesyuarat utama LKIM:
 2. 2. Mesyuarat Jemaah Lembaga LKIM
 3. 3. Mesyuarat Pengarah-Pengarah LKIM
 4. 4. Mesyuarat Pengurusan Mingguan LKIM
 5. 5. Mesyuarat Bersama YB Pengerusi LKIM
 1. 6. Merancang dan mengurus hal ehwal dan keperluan Jemaah Lembaga LKIM (perlantikan, bajet, kemudahan)
 2. 7. Sebagai Urusetia Parlimen. Menyelaras jawapan/maklumbalas pertanyaan sidang Dewan Rakyat, Dewan Negara, Sesi Kamar Khas dan Sesi Masa Pertanyaan Menteri.
 3. 8. Mengurus permohonan peruntukan Kumpulan Wang Mengurus Bahagian
 4. 9. Menyelaras dan juga melaksanakan urusan pelaporan dan maklum balas mesyuarat (Mesyuarat Pengurusan Tertinggi, Mesyuarat Pasca Kabinet MAFI dan lain-lain mesyuarat berkaitan)
 5. 10. Menyelaras keperluan maklumat Badan Berkanun (pengemaskinian dalam Statutory Body System (SySBS)

SEKSYEN PENGURUSAN DATA (PD)

 

1) Merancang, merekabentuk, membangun dan menganalisa program pembangunan data perikanan. Dashbod dan War Room.

2) Menyelia pangkalan data (makro dan mikro) sektor perikanan, profil data dan pengeluaran Buku Statistik Tahunan LKIM .

3) Membekalkan data dan maklumat perikanan kepada stakeholders dan industri berkaitan.

4) Menyelaras perlaksanaan survey, census dan kajian-kajian LKIM dengan pihak luar seperti universiti dan agensi lain .

5) Menyelaras hubungan Kerjasama bersama jabatan/agensi berkaitan data industry seperti MAQIS, Kastam, MITI, DORSM, DOF dan lain-lain.

6) Sebagai Urusetia Parlimen. Menyelaras jawapan/maklumbalas bagi setiap isu yang dibangkitkan di Parlimen berkaitan nelayan, industri perikanan dan LKIM khususnya termasuk lah Sesi Kamar Khas dan Sesi Masa Pertanyaan Menteri) 

7) Menjalankan kajian penilaian dan impak ke atas projek-projek pembangunan LKIM dan dibentangkan dalam jawatankuasa peringkat ICU.

 

Hubungi Kami:

Bahagian Perancangan dan Pembangunan

Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia,

Aras 4, Wisma LKIM,

Jalan Desaria, Pulau Meranti,

47120 Puchong, Selangor.

No. Telefon: 03-80649027

No. Faks: 03-80603647

Email : perancanglkim@lkim.gov.my