Bahagian Khidmat Pengurusan

SEKSYEN SUMBER MANUSIA

SEKSYEN PENTADBIRAN

Carta Organisasi Pengurusan Seksyen Pentadbiran


Piagam Pelanggan Seksyen Pentadbiran

 1. Menguruskan Pelupusan Aset Tetap LKIM yang telah mencapai jangkahayat dan dikenalpasti untuk pelupusan diselesaikan dalam masa tiga bulan selepas laporan pemeriksaan diluluskan;
 2. Menguruskan dan memproses pinjaman perumahan, kenderaan dan computer pegawai dan kakitangan LKIM Dalam tempoh 10 hari dengan syarat dokumen lengkap;
 3. Menguruskan pembayaran cukai jalan bagi kenderaan, cukai tanah dan cukai taksiran sebelum tamat tempoh setiap tahun;
 4. Memastikan program-program Inovasi diadakan setiap tahun mengikut jadual yang ditetapkan tertakluk kepada peruntukan;
 5. Memastikan pegawai dan kakitangan LKIM dilengkapkan dengan kemudahan dan keperluan pejabat tidak lewat dari 4 minggu selepas menerima permohonan dari Seksyen Pengurusan Sumber Manusia;
 6. Memastikan sewaan pejabat, utiliti dan bekalan peralatan pejabat diproses untuk bayaran dalam tempoh 14 hari;
 7. Menyediakan kemudahan bilik mesyuarat, kenderaan dan alatulis selepas mendapat tempahan dari Bahagian;
 8. Mengemukakan Laporan Verifikasi Aset Tetap Bahagian setiap Tahun sebelum 31 Disember.

 

Fungsi Seksyen Pentadbiran Am & Inovasi

 1. Mengendali segala aspek pengurusan pentadbiran pejabat;
 2. Memberi khidmat sokongan kepada usaha dan urusan majlis secara langsung atau yang dikendalikan melalui bahagian-bahagian tertentu;
 3. Mengendali pengurusan kenderaan rasmi LKIM;
 4. Merancang, mengurus dan menyelaras aktiviti peningkatan inovasi di LKIM;
 5. Mentadbir pengurusan aset-aset LKIM;
 6. Menguruskan laporan hapuskira dan pelupusan harta;
 7. Menguruskan dan mentadbir sistem pengurusan tanah milik LKIM;
 8. Mengurus permohonan menduduki kuarters;
 9. Menguruskan penyelenggaraan bangunan, kemudahan dan persekitaran;
 10. Menguruskan kerja-kerja pembaikan kemudahan/fasiliti;
 11. Menguruskan penyewaan bangunan/tempat milik LKIM.