Close
Soalan Lazim
Maklum Balas
Hubungi Kami
Peta Laman

Bahagian Khidmat Pengurusan

BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

Bahagian Khidmat Pengurusan

Pengurusan Sumber Manusia

1.  Menguruskan perkara-perkara yang berkaitan dengan perjawatan, gaji, perubatan, pesaraan dan lain-lain.

2. Menguruskan perkara-perkara yang berkaitan dengan perkhidmatan kakitangan. 

3.  Menguruskan perkara-perkara yang berkaitan dengan perjawatan bagi kakitangan bukan tetap.

4 Menguruskan perkara-perkara berkaitan penganugerahan kakitangan seperti Anugerah Perkhidmatan Cemerlang.

5.    Mengkaji keperluan kakitangan berdasarkan beban tugas semasa.

6.    Menjadi Urusetia Mesyuarat MBJ .

7.    Menguruskan pelaksanaan HRMIS bagi modul- modul yang diarahkan oleh JPA.

8.    Menguruskan pengumpulan Laporan Nilaian Prestasi,  dan pengambilan rekod kehadiran kakitangan.

9.    Menguruskan urusan Penganugerahan Pingat Kebesaran Persekutuan dan Negeri

Seksyen Pentadbiran

1.    Menyediakan kemudahan dan peralatan asas untuk pejabat dan kakitangan.

2.    Menguruskan dan mengawal selia penyewaan pejabat LKIM Negeri/ Wilayah.

3.    Merancang, memantau dan menyelaras peruntukan serta kerja-kerja penyelenggaraan/ peningkatan/ membaikpulih pejabat LKIM.

4.    Menguruskan perolehan inventori,peralatan/ kelengkapan Ibu Pejabat, Negeri dan Wilayah.

5.    Urusetia Mesyuarat Keselamatan Pejabat.

6.    Menguruskan pembelian dan penyelenggaraan kenderaan pejabat.

7.    Menguruskan pinjaman kenderaan, komputer dan perumahan kakitangan.

8.    Menguruskan  program-program yang berkaitan dengan kualiti dan inovasi.

9.    Mengurus dan mengawalselia pengurusan tanah, bangunan dan aset-aset LKIM.

10. Mengurus permohonan menduduki kuarters-kuarters LKIM.

Seksyen Latihan Dan Kompetensi

1. Menyedia dan melaksanakan kursus dan latihan kepada kakitangan dalam bidang kemahiran, kepakaran dan ilmu pengetahuan.

2.    Melaksanakan program kemajuan kerjaya kakitangan seperti pembiayaan pelajaran

3.    Merancang dan menguruskan Peperiksaan Perkhidmatan dan PSL.

4. Menyediakan anggota yang berkelayakan, berkebolehan dan mempunyai kompetensi yang bersesuaian.

5.    Memantau keputusan Penilaian Kompetensi & Peperiksaan dan impaknya kepada kakitangan dan organisasi.Menyelaras latihan untuk kumpulan sasar bersama- sama bahagian-bahagian pembangunan LKIM.

Hubungi Kami:

Bahagian Khidmat Pengurusan
Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia,
Aras 3, Wisma LKIM, Jalan Desaria,
Pulau Meranti, 47120 Puchong,
Selangor.

Tel:      03-8064 9031
Fax:    03-80603491