Close
Soalan Lazim
Maklum Balas
Hubungi Kami
Peta Laman

Unit Integriti

Unit Integriti

VISI

Mewujudkan Warga Kerja LKIM yang menjunjung dan menegakkan prisip integriti dan akauntabiliti ke arah mencapai sistem penyampaian awam yang cemerlang.

MISI

Memastikan warga kerja LKIM mengamalkan budaya kerja unggul dengan ciri moral dan etika yang kukuh.

PIAGAM PELANGGAN UNIT INTEGRITI

Kami komited dalam menyediakan perkhidmatan yang beretika dan berintegriti untuk memenuhi keperluan dan keperluan pelanggan mengikut Piagam Pelanggan berikut:-

 1. Menerima & mengambil tindakan terhadap segala aduan atau maklumat salah laku dan pelanggaran integriti pegawai dan kakitangan LKIM dalam tempoh masa yang ditetapkan mengikut saluran :-a) Aduan Lisan – 3 hari bekerja
  b) E-mel – 14 hari bekerja
  c) Telefon / Surat – 14 hari bekerja
  d) Siasatan Lanjut – Tidak melebihi 60 hari
 2. Menguruskan kes tatatertib sehingga selesai hukuman tatatertib dalam tempoh enam belas (16) minggu dari tarikh kes selesai maklumat dan dokumentasi.
 3. Memaklumkan keputusan tindakan tatatertib kepada pegawai atau kakitangan LKIM dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja dari tarikh mesyuarat.
 4. Memaklumkan keputusan rayuan tatatertib kepada pegawai atau kakitangan LKIM dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja dari tarikh mesyuarat.
 5. Memaklumkan keputusan mesyuarat Jawatankuasa Tatatertib LKIM (pengisytiharan harta atau pemilikan syarikat/perniagaan) kepada pegawai atau kakitangan LKIM yang berkenaan dalam tempoh dua (2) minggu dari tarikh mesyuarat.
 1. Mengambil tindakan susulan dan arahan mengenai laporan tidak hadir bertugas tanpa cuti/tanpa kebenaran/tanpa sebab munasabah atau sebarang pelanggaran tatakelakuan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja dari tarikh laporan diterima.
 2. Mendidik dan memupuk pelaksanaan integriti di kalangan Pegawai dan Kakitangan Pihak Berkuasa Kemajuan Ikan Malaysia.
 3. Maklumat dan identiti pemberi maklumat akan dirahsiakan mengikut undang-undang yang terpakai.

FUNGSI & OBJEKTIF UNIT INTEGRITI

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 2013 memaklumkan keputusan Kerajaan Malaysia untuk menubuhkan Unit Integriti sebagai pusat tumpuan pengurusan berkaitan integriti di semua agensi awam.

Unit Integriti bertanggungjawab melaksanakan enam (6) fungsi teras seperti berikut:-

 1. TADBIR URUS
  • Memastikan tadbir urus terbaik dilaksanakan.
 1. MEMPERKUKUHKAN INTEGRITI
  • Memastikan pembudayaan, penginstitusian dan pelaksanaan integriti dalam organisasi.
 1. PENGURUSAN ADUAN
  • Menerima dan mengambil tindakan ke atas semua aduan atau maklumat mengenai salah laku jenayah serta melanggar tatakelakuan dan etika organisasi.
 1. PEMATUHAN
  • Memastikan pematuhan kepada undang-undang dan peraturan yang berkenaan.
 1. PENGESANAN & PENGESAHAN
  • Mengesan & mengesahkan aduan salah laku jenayah serta pelanggaran kod kelakuan dan etika organisasi dan memastikan tindakan susulan yang sewajarnya diambil; dan
  • Laporkan salah laku jenayah kepada agensi penguatkuasaan yang bertanggungjawab.
 1. TATATERTIB
  • Melaksanakan fungsi Urusetia Jawatankuasa Tindakan Tatatertib & Jawatankuasa Rayuan Tatatertib.

SUBUNIT PENGESANAN, PENGESAHAN DAN TATATERTIB

 • Menjalankan siasatan terhadap aduan melibatkan salahlaku kakitangan LKIM.
 • Menguruskan tindakan tatatertib.
 • Menyediakan laporan tatatertib kepada KPKM.
 • Urusetia Tatatertib LKIM.
 • Menguruskan isytihar harta, keberhutangan yang serius, penglibatan dalam politik, pekerjaan luar dan urusan permohonan tanah kerajaan
 • Urusetia AKRAB

SUBUNIT PENGUKUHAN INTEGRITI DAN PENGURUSAN ADUAN

 • Melaksanakan program Pengukuhan integriti di LKIM.
 • Merancang dan menyediakan Modul kursus integriti kepada Kakitangan LKIM.
 • Melaksanakan pengurusan Aduan awam.
 • Urusetia Mesyuarat Pengurusan Aduan(JKTPA)
 • Menyediakan laporan aduan.

SUBUNIT PEMATUHAN DAN TADBIR URUS

 • Memantau pematuhan peraturan yang digunapakai di LKIM.
 • Mengadakan naziran Pematuhan peraturan di Bahagian dan Negeri.
 • Urusetia Jawatankuasa Keutuhan Tadbir Urus LKIM.
 • Menyediakan laporan pelaksanaan pengurusan Integriti kepada KPKM dan SPRM.
 • Mengurus pentadbiran dan Kewangan Unit Integriti.

PELAN INISIATIF ANTIRASUAH (PINTAR) LKIM TAHUN 2022-2026

PINTAR merupakan dokumen rasmi bagi Pengurusan Risiko Rasuah, Integriti dan Tadbir Urus di peringkat LKIM. Pelan ini telah dilancarkan pada 17 Mei 2022 dan dijadikan panduan oleh semua peringkat di LKIM.

Pelaksanaan PINTAR dilaksanakan secara menyeluruh dengan melibatkan kerjasama diantara pihak Pengurusan Tertinggi LKIM, warga LKIM dan stakeholder untuk memastikan inisiatif antirasuah dilaksanakan secara cekap dan sistematik.

PELAN PINTAR LKIM 2022-2026


(Klik pautan di bawah untuk maklumat lanjut) :

** Saluran Aduan Rasuah & Tatakelakuan

** Borang Aduan Rasuah & Tatakelakuan

** Pamphlet Aduan Rasuah & Tatakelakuan (Depan)

** Pamphlet Aduan Rasuah & Tatakelakuan (Belakang)

** Akta Badan-Badan Berkanun (Tatatertib Dan Surcaj) 2000 [AKTA 605]


Hubungi kami:
Unit Integriti,
Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia,
Aras 2, Wisma LKIM, Jalan Desaria,
Pulau Meranti, 47120 Puchong,
Selangor.

Telefon : 03-8064 9000 (ext. 9368 / 9375 / 9373 / 9369/ 9367)
Faks : 03-8060 1104

Emel : unitintegriti@lkim.gov.my

Carta Organisasi Unit Integriti


VISI

Mewujudkan Warga Kerja LKIM yang menjunjung dan menegakkan prisip integriti dan akautabiliti ke arah mencapai sistem penyampaian awam yang cemerlang.

MISI

Memastikan warga kerja LKIM mengamalkan budaya kerja unggul dengan ciri moral dan etika yang kukuh.

PIAGAM PELANGGAN UNIT INTEGRITI

Kami komited dalam menyediakan perkhidmatan yang beretika dan berintegriti untuk memenuhi keperluan dan keperluan pelanggan mengikut Piagam Pelanggan berikut:-

 1. Menerima & mengambil tindakan terhadap segala aduan atau maklumat salah laku dan pelanggaran integriti pegawai dan kakitangan LKIM dalam tempoh masa yang ditetapkan mengikut saluran :-a) Aduan Lisan – 3 hari bekerja
  b) E-mel – 14 hari bekerja
  c) Telefon / Surat – 14 hari bekerja
  d) Siasatan Lanjut – Tidak melebihi 60 hari
 2. Menguruskan kes tatatertib sehingga selesai hukuman tatatertib dalam tempoh enam belas (16) minggu dari tarikh kes selesai maklumat dan dokumentasi.
 3. Memaklumkan keputusan tindakan tatatertib kepada pegawai atau kakitangan LKIM dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja dari tarikh mesyuarat.
 4. Memaklumkan keputusan rayuan tatatertib kepada pegawai atau kakitangan LKIM dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja dari tarikh mesyuarat.
 5. Memaklumkan keputusan mesyuarat Jawatankuasa Tatatertib LKIM (pengisytiharan harta atau pemilikan syarikat/perniagaan) kepada pegawai atau kakitangan LKIM yang berkenaan dalam tempoh dua (2) minggu dari tarikh mesyuarat.
 1. Mengambil tindakan susulan dan arahan mengenai laporan tidak hadir bertugas tanpa cuti/tanpa kebenaran/tanpa sebab munasabah atau sebarang pelanggaran tatakelakuan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja dari tarikh laporan diterima.
 2. Mendidik dan memupuk pelaksanaan integriti di kalangan Pegawai dan Kakitangan Pihak Berkuasa Kemajuan Ikan Malaysia.
 3. Maklumat dan identiti pemberi maklumat akan dirahsiakan mengikut undang-undang yang terpakai.

FUNGSI & OBJEKTIF UNIT INTEGRITI

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 2013 memaklumkan keputusan Kerajaan Malaysia untuk menubuhkan Unit Integriti sebagai pusat tumpuan pengurusan berkaitan integriti di semua agensi awam.

Unit Integriti bertanggungjawab melaksanakan enam (6) fungsi teras seperti berikut:-

 1. TADBIR URUS
  • Memastikan tadbir urus terbaik dilaksanakan.
 1. MEMPERKUKUHKAN INTEGRITI
  • Memastikan pembudayaan, penginstitusian dan pelaksanaan integriti dalam organisasi.
 1. PENGURUSAN ADUAN
  • Menerima dan mengambil tindakan ke atas semua aduan atau maklumat mengenai salah laku jenayah serta melanggar tatakelakuan dan etika organisasi.
 1. PEMATUHAN
  • Memastikan pematuhan kepada undang-undang dan peraturan yang berkenaan.
 1. PENGESANAN & PENGESAHAN
  • Mengesan & mengesahkan aduan salah laku jenayah serta pelanggaran kod kelakuan dan etika organisasi dan memastikan tindakan susulan yang sewajarnya diambil; dan
  • Laporkan salah laku jenayah kepada agensi penguatkuasaan yang bertanggungjawab.
 1. TATATERTIB
  • Melaksanakan fungsi Urusetia Jawatankuasa Tindakan Tatatertib & Jawatankuasa Rayuan Tatatertib.

SUBUNIT PENGESANAN, PENGESAHAN DAN TATATERTIB

 • Menjalankan siasatan terhadap aduan melibatkan salahlaku kakitangan LKIM.
 • Menguruskan tindakan tatatertib.
 • Menyediakan laporan tatatertib kepada MAFI.
 • Urusetia Tatatertib LKIM.
 • Menguruskan isytihar harta, keberhutangan yang serius, penglibatan dalam politik, pekerjaan luar dan urusan permohonan tanah kerajaan
 • Urusetia AKRAB

SUBUNIT PENGUKUHAN INTEGRITI DAN PENGURUSAN ADUAN

 • Melaksanakan program Pengukuhan integriti di LKIM.
 • Merancang dan menyediakan Modul kursus integriti kepada Kakitangan LKIM.
 • Melaksanakan pengurusan Aduan awam.
 • Urusetia Mesyuarat Pengurusan Aduan(JKTPA)
 • Menyediakan laporan aduan.

SUBUNIT PEMATUHAN DAN TADBIR URUS

 • Memantau pematuhan peraturan yang digunapakai di LKIM.
 • Mengadakan naziran Pematuhan peraturan di Bahagian dan Negeri.
 • Urusetia Jawatankuasa Keutuhan Tadbir Urus LKIM.
 • Menyediakan laporan pelaksanaan pengurusan Integriti kepada MAFI dan SPRM.
 • Mengurus pentadbiran dan Kewangan Unit Integriti.

PELAN ANTIRASUAH (PINTAR) LKIM TAHUN 2022-2026

PELAN PINTAR LKIM 2022-2026


(Klik pautan di bawah untuk maklumat lanjut) :

** Saluran Aduan Rasuah & Tatakelakuan

** Borang Aduan Rasuah & Tatakelakuan

** Pamphlet Aduan Rasuah & Tatakelakuan (Depan)

** Pamphlet Aduan Rasuah & Tatakelakuan (Belakang)

** Akta Badan-Badan Berkanun (Tatatertib Dan Surcaj) 2000 [AKTA 605]


Hubungi kami:
Unit Integriti,
Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia,
Aras 2, Wisma LKIM, Jalan Desaria,
Pulau Meranti, 47120 Puchong,
Selangor.

Telefon : 03-8064 9000 (ext. 9080 / 9081 / 9088 / 9166 / 7500 / 7441)
Faks : 03-8060 1104

Emel : unitintegriti@lkim.gov.my