Close
Soalan Lazim
Maklum Balas
Hubungi Kami
Peta Laman

BAHAGIAN KEJURUTERAAN

VISI

 

Peneraju kepada perkhidmatan kejuruteraan bertaraf profesional , cekap, mampan dan berkemahiran tinggi dalam perkhidmatan dan pengurusan projek2 kejuruteraan di LKIM ke arah pembangunan infrastruktur perikanan negara melalui teknologi terkini

 

MISI

 1. Menyediakan kemudahan infrastruktur perikanan moden, efisyen dan mapan

 

 1. Menyediakan perumahan nelayan secara bersepadu dan mampan

 

 • Menerapkan penggunaan teknologi terkini dalam meningkatkan pengeluaran dan kualiti industri perikanan

 

 1. Memberi khidmat nasihat bagi fasiliti dan infrastruktur kejuruteraan secara kompeten kepada masyarakat nelayan, pengguna dan pengusaha

 

 1. Memberi khidmat nasihat teknikal dalam perolehan dan pengurusan projek kepada unit, bahagian dan LKIM Negeri

PIAGAM PELANGGAN BAHAGIAN KEJURUTERAAN

 1. Perlaksanaan projek-projek dan dibuat mengikut standard kejuruteraan yang ditetapkan dan kehendak pelanggan
 2.  
 3. Mempastikan keadaan infrastruktur sediada berada dalam keadaan penyelenggaraan yang baik dan selamat.
 • Laporan penilaian tender untuk kelulusan Jemaah Tender akan disiapkan seminggu sebelum Jawatankuasa bersidang.
 •  
 1. Perakuan Pembayaran kerja-kerja pembangunan / perkhidmatan melalui sebutharga / tender disiapkan dalam tempoh 2 hari selepas penerimaan bil / tuntutan sekiranya syarat-syarat dipenuhi.
 2.  
 3. Bersedia memberikan perkhidmatan pemeriksaan kenderaan yang baik melalui perkhidmatan bengkel yang di pilih dan teruji prestasi yang dikaji dari masa semasa.
 4.  
 5. Mengemukakan Laporan Tahunan Bahagian Berakhir 31 Disember setiap tahun kepada Bahagian Perancang Korporat sebelum 15 Januari tahun berikutnya.
 6.  
 • Mengemukakan Laporan Verifikasi Aset Tetap Bahagian kepada Pentadbiran setiap tahun sebelum 31 Januari tahun berikutnya.

OBJEKTIF BAHAGIAN KEJURUTERAAN

 1. Memastikan projek-projek Kejuruteraan siap mengikut jangkamasa yang ditetapkan seperti yang dirancang.
 2. Memastikan infrastruktur LKIM yang baru dan lama sentiasa berada dalam keadaan baik dan selamat digunakan.
 • Melengkapkan dan mempertingkatkan lagi pengetahuan dan kemahiran pegawai-pegawai Bahagian Kejuruteraan dengan mengikuti kursus, bengkel, seminar, lawatan sambil belajar dan sebagainya.