Statistics Online Service

STATISTIK SISTEM PERKHIDMATAN DALAM TALIAN 2015

Bil NAMA PERKHIDMATAN BILANGAN TRANSAKSI 2015
Jan Feb Mac April Mei Jun Jul Ogos Sept Okt
1 ePelesenan 351 270 641 317 221 357 186 242 340 228
2 e-Dana 1029 822 431 1263 675 688 402 565 1157 698
3 ePengambilan 0 0 0 102278 0 0 0 0 0 0
4 W-ICCS 321 316 628 568 418 267 410 429 384 261
5 ePengisytiharan 260834 113758 241580 249070 244500 260860 252680 268340 248440 275570
6 Ikan Online 6281 6333 6431 6519 6648 6710 6795 6977 7095 7145