Close
Soalan Lazim
Maklum Balas
Hubungi Kami
Peta Laman

VISI, MISI, OBJEKTIF DAN FUNGSI

Visi

 • – Peneraju Pembangunan Nelayan dan Industri Perikanan Negara.
 •  

Misi

 • – Membentuk masyarakat nelayan maju, berdikari dan progresif.
 • – Meningkatkan pengeluaran dan memastikan bekalan ikan negara mencukupi serta memenuhi piawaian.
 • – Menyediakan kemudahan infrastuktur perikanan moden dan bersepadu.
 • – Melahirkan modal insan yang kompeten
 •  

Objektif

 • – Memperbaiki kedudukan sosio-ekonomi nelayan dengan penumpuan kepada peningkatan pendapatan.
 • – Memperkembang dan memajukan perusahaan perikanan negara.
 •  

Fungsi-Fungsi LKIM

 • – Menggalak & memajukan pengurusan yang cekap dan berkesan mengenai perusahaan dan pemasaran ikan.
 • – Mengadakan dan menyelia kemudahan-kemudahan kredit bagi pengeluaran ikan dan memastikan bahawa kemudahan-kemudahan ini digunakan sepenuhnya.
 • – Mengambil bahagian dalam perusahaan-perusahaan perikanan dan bagi maksud itu mengambil bahagian dalam pembinaan bot dan pengeluaran bekalan dan kelengkapan ikan.
 • – Menggalak, menggiat, memudah dan mengusahakan kemajuan ekonomi dan sosial Persatuan-Persatuan Nelayan.
 • – Mendaftar, mengawal dan menyelia Persatuan-Persatuan Nelayan dan mengadakan peruntukan mengenai perkara-perkara yang berhubungan dengannya.