Visi, Misi, Objektif & Fungsi

Visi

 • Peneraju Pembangunan Nelayan dan Industri Perikanan Negara.

 

Misi

 • Membentuk masyarakat nelayan maju, berdikari dan progresif.
 • Meningkatkan pengeluaran dan memastikan bekalan ikan negara mencukupi serta memenuhi piawaian.
 • Menyediakan kemudahan infrastuktur perikanan moden dan bersepadu.
 • Melahirkan modal insan yang kompeten

 

Objektif

 • Memperbaiki kedudukan sosio-ekonomi nelayan dengan penumpuan kepada peningkatan pendapatan.
 • Memperkembang dan memajukan perusahaan perikanan negara.

 

Fungsi-Fungsi LKIM

 • Menggalak & memajukan pengurusan yang cekap dan berkesan mengenai perusahaan dan pemasaran ikan.
 • Mengadakan dan menyelia kemudahan-kemudahan kredit bagi pengeluaran ikan dan memastikan bahawa kemudahan-kemudahan ini digunakan sepenuhnya.
 • Mengambil bahagian dalam perusahaan-perusahaan perikanan dan bagi maksud itu mengambil bahagian dalam pembinaan bot dan pengeluaran bekalan dan kelengkapan ikan.
 • Menggalak, menggiat, memudah dan mengusahakan kemajuan ekonomi dan sosial Persatuan-Persatuan Nelayan.
 • Mendaftar, mengawal dan menyelia Persatuan-Persatuan Nelayan dan mengadakan peruntukan mengenai perkara-perkara yang berhubungan dengannya.