Close
Soalan Lazim
Maklum Balas
Hubungi Kami
Peta Laman

Skim Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri (SKSPS)

Skim Perlindungan Keselamatan Nelayan

Skim Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri (SKSPS) oleh Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) mula dilaksanakan pada Ogos 2020 bagi menggantikan Skim Perlindungan Insurans Berkelompok Nelayan. SKSPS ini memberi perlindungan kepada orang bekerja sendiri daripada bencana pekerjaan termasuk penyakit pekerjaan dan kemalangan semasa menjalankan aktiviti pekerjaan.

 

Antara faedah-faedah di bawah SKSPS ialah Faedah Perubatan, Faedah Hilang Upaya Sementara, Faedah Hilang Upaya Kekal, Elaun Layanan Sentiasa, Faedah Orang Tanggungan, Faedah Pengurusan Mayat, Kemudahan Pemulihan Jasmani atau Vokasional dan Faedah Pendidikan. Manakala jenis perlindungan dan kadar pampasan Skim Insurans Nelayan Berkelompok.

Bilangan nelayan yang dilindungi oleh skim ini adalah berbeza pada setiap tahun berdasarkan bilangan nelayan yang layak menerima ESHN. Manakala bilangan nelayan yang menerima pampasan serta jumlah pampasan yang dibayar adalah berdasarkan bilangan kemalangan dan tuntutan yang dibuat kepada PERKESO merujuk kepada Jadual 31.

 

Jadual 31: Laporan Skim Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri (PERKESO) Tahun 2021

Bil.

Negeri

Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO)

Caruman Diinsurans

Tuntutan Pampasan

Bil. Nelayan

Jumlah (RM)

Bil. Nelayan

Jumlah (RM)

1.

Perlis

440

69,168.00

0

0.00

2.

Kedah

2,624

412,492.80

2

5,429.70

3.

Pulau Pinang

2,485

390,642.00

7

27,824.24

4.

Perak

4,674

734,752.80

12

24,833.40

5.

Selangor

2,258

354,957.60

1

420.00

6.

N. Sembilan

320

50,304.00

0

0.00

7.

Melaka

601

94,477.20

3

7,440.00

8.

Johor

3,434

539,824.80

6

14,009.00

9.

Pahang

1,256

197,443.20

2

3,830.90

10.

Terengganu

2,832

445,190.40

5

5,320.10

11.

Kelantan

1,380

216,936.00

1

570.00

12.

Sarawak

5,807

912,860.40

5

13,070.00

13.

Sabah

7,054

1,108,888.80

3

10,479.50

14.

WP Labuan

230

36,156.00

0

0.00

Jumlah

35,395

5,564,094.00

47

113,226.84

Laporan Bergambar

Majlis penyerahan mock cheque kepada waris nelayan mangsa lemas di Penempatan Semula Nelayan (PSN) Tanjung Dawai, Kedah pada 28 September 2020

Program Janji Selamat Kekal Selamat kerjasama LKIM dan PERKESO bertempat di Kompleks LKIM Kedah pada 27 Disember 2021

Ziarah prihatin dan penyampaian faedah PERKESO kepada balu nelayan PNK Dungun yang meninggal akibat tragedi bot karam di muara Kuala Dungun pada 28 September 2021