Close
Soalan Lazim
Maklum Balas
Hubungi Kami
Peta Laman

Last updated : 02/03/2021

1.SEKSYEN KHIDMAT SOKONGAN PEMASARAN

 PEMBANGUNAN PASAR NELAYAN

 • Mengenal pasti tapak yang sesuai untuk Pasar Nelayan
 • Membangunkan Pasar Nelayan (Baru)
 • Mengurus, memantau dan menilai perjalanan serta penambahbaikan Pasar Nelayan
 • Melaksanakan kerja-kerja peningkatan Pasar Nelayan sediaada (mengikut kesesuaian)
 • Mengadakan program-program bagi keusahawan Pasar Nelayan

Q FISH

 • Mengenalpasti dan melantik pembekal pembekal yang berpotensi
 • Mempastikan pembekal yang dilantik menetapkan tanda harga yang mengikut standard siling yang telah ditetapkan
 • Mengenalpasti keperluan Program QFISH
 • Mengurus, memantau dan menilai status kemajuan Program QFISH
 • Mengadakan lawatan naziran dari semasa ke semasa untuk memastikan freezer tidak disalahgunakan dan bekalan stok ikan mencukupi
 • Bertanggungjawab memperkenalkan Program QFISH melalui penyertaan dalam aktiviti-aktiviti promosi
 • Membantu menyediakan kemudahan peralatan

2.SEKSYEN PENGURUSAN MAKLUMAT PASARAN

PENGURUSAN MAKLUMAT

 • Menjana maklumat komoditi dan pasaran melalui pelbagai sumber (primer dan sekunder)
 • Menyediakan maklumat penting seperti pengeluaran , harga dan pemain-pemain yang terlibat
 • Menganalisa data dan menjana laporan kegunaan pengurusan dan stakeholders lain
 • Mewujudkan sistem pengurusan maklumat yang cekap

KAJIAN PASARAN

 • Kajian penawaran dan permintaan serta penggunaan (utilization)
 • Menganalisa corak kepenggunaan (Consumption patterns)
 • Kajian Pasaran mengikut produk, saluran pasaran serta lokasi
 • Kajian senario kenaikan dan penurunan harga ( Price fluctuations) dan parameter yang mempengaruhi
 • Menganalisa Pertumbuhan Pelaburan Sektor Industri( Private Investment Growth)

PENERBITAN DAN PENYEBARAN MAKLUMAT

 • Menguruskan data/statistik dan membangunkan sistem penyebaran maklumat
 • Penerbitan statistik, laporan, buletin, direktori, katalog secara hardcopy, softcopy dan on-line

E-PENGISYTIHARAN DAN INSENTIF HASIL TANGKAPAN

 • Pengisytiharan pendaratan dan pemantauan melibatkan 240 pusat pengisytiharan dengan 502 kakitangan dan 36,000 vesel. Pengisytiharan dan pemantauan dilaksanakan setiap hari dengan anggaran pengisytiharan sebanyak 8,000 pengisytiharan
 • Pembayaran insentif hasil tangkapan RM0.10 kepada nelayan yang mendaratkan ikan setiap bulan

3. SEKSYEN PELESENAN

 • Memproses permohonan baru lesen import,eksport,borong dan runcit
 • Melaksanakan pembaharuan lesen dan mengemaskini maklumat pelesen
 • Memproses pindaan sekatan dan had lesen
 • Mengesan keaktifan pengimport, pengeskport dan peniaga ikan
 • Memberi ceramah/ penerangan mengenai pelesen LKIM
 • Pemantauan pelesenan dan memberi keterangan di mahkamah
 • Menyediakan direktori pengimport/pengeskport ikan
 • Memproses permohonan Pendaftar Peniaga Ikan

4. SEKSYEN PEMASARAN PN

PEMASARAN IKAN AIR TAWAR

 • Mengenalpasti dan membangunkan infrastruktur dan logistik pemasaran
 • Kajian pasaran ikan air tawar
 • Menganjurkan program pendidikan dan kempen
 • Maklumat keluaran akuakultur dan saluran pasaran
 • Melaksanakan program keusahawanan

PEMASARAN IKAN PN

 • Mengawalselia CC/DC yang diuruskan oleh Persatuan Nelayan (PN)
 • Mengawalselia PNN/PNK yang menyertai pasar tani diseluruh negara
 • Mengenalpasti dan membangunkan infrastruktur & logistik pemasaran PN
 • Kajian pasaran ikan di Pasar Tani
 • Kajian impak PN menyertai Pasar Tani
 • Maklumat pendaratan ikan nelayan Zon A dan saluran pasaran

5. SEKSYEN KOMODITI AKUAKULTUR

 • Melaksanakan program pembangunan akuakultur mengikut baki peruntukan pembangunan sedia ada terutama kepada Persatuan Nelayan yang berpotensi
 • Menyelaraskan dan menyelai perjalanan Projek-projek akuakultur di bawah program penswastaan LKIM
 • Menyelaras dan menyelia perjalanan kerja-kerja pembinaan dan operasi Projek Akuakultur Fish Protech diempat negeri iaitu Kedah, Kelantan, Pahang dan Johor
 • Menyelaraskan dan menyelia spesifikasi pembinaan Projek-projek Akuakultur High Impact Project (IHP) yang sedang dan akan dibina.

PASAR NELAYAN
Pasar Nelayan