Close
Soalan Lazim
Maklum Balas
Hubungi Kami
Peta Laman

Last updated : 02/03/2021

1.SEKSYEN KHIDMAT SOKONGAN PEMASARAN

 PEMBANGUNAN PASAR NELAYAN

 • Mengenal pasti tapak yang sesuai untuk Pasar Nelayan
 • Membangunkan Pasar Nelayan (Baru)
 • Mengurus, memantau dan menilai perjalanan serta penambahbaikan Pasar Nelayan
 • Melaksanakan kerja-kerja peningkatan Pasar Nelayan sediaada (mengikut kesesuaian)
 • Mengadakan program-program bagi keusahawan Pasar Nelayan

Q FISH

 • Mengenalpasti dan melantik pembekal pembekal yang berpotensi
 • Mempastikan pembekal yang dilantik menetapkan tanda harga yang mengikut standard siling yang telah ditetapkan
 • Mengenalpasti keperluan Program QFISH
 • Mengurus, memantau dan menilai status kemajuan Program QFISH
 • Mengadakan lawatan naziran dari semasa ke semasa untuk memastikan freezer tidak disalahgunakan dan bekalan stok ikan mencukupi
 • Bertanggungjawab memperkenalkan Program QFISH melalui penyertaan dalam aktiviti-aktiviti promosi
 • Membantu menyediakan kemudahan peralatan

2.SEKSYEN PENGURUSAN MAKLUMAT PASARAN

PENGURUSAN MAKLUMAT

 • Menjana maklumat komoditi dan pasaran melalui pelbagai sumber (primer dan sekunder)
 • Menyediakan maklumat penting seperti pengeluaran , harga dan pemain-pemain yang terlibat
 • Menganalisa data dan menjana laporan kegunaan pengurusan dan stakeholders lain
 • Mewujudkan sistem pengurusan maklumat yang cekap

KAJIAN PASARAN

 • Kajian penawaran dan permintaan serta penggunaan (utilization)
 • Menganalisa corak kepenggunaan (Consumption patterns)
 • Kajian Pasaran mengikut produk, saluran pasaran serta lokasi
 • Kajian senario kenaikan dan penurunan harga ( Price fluctuations) dan parameter yang mempengaruhi
 • Menganalisa Pertumbuhan Pelaburan Sektor Industri( Private Investment Growth)

PENERBITAN DAN PENYEBARAN MAKLUMAT

 • Menguruskan data/statistik dan membangunkan sistem penyebaran maklumat
 • Penerbitan statistik, laporan, buletin, direktori, katalog secara hardcopy, softcopy dan on-line

E-PENGISYTIHARAN DAN INSENTIF HASIL TANGKAPAN

 • Pengisytiharan pendaratan dan pemantauan melibatkan 240 pusat pengisytiharan dengan 502 kakitangan dan 36,000 vesel. Pengisytiharan dan pemantauan dilaksanakan setiap hari dengan anggaran pengisytiharan sebanyak 8,000 pengisytiharan
 • Pembayaran insentif hasil tangkapan RM0.10 kepada nelayan yang mendaratkan ikan setiap bulan

3. SEKSYEN PELESENAN

 • Memproses permohonan baru lesen import,eksport,borong dan runcit
 • Melaksanakan pembaharuan lesen dan mengemaskini maklumat pelesen
 • Memproses pindaan sekatan dan had lesen
 • Mengesan keaktifan pengimport, pengeskport dan peniaga ikan
 • Memberi ceramah/ penerangan mengenai pelesen LKIM
 • Pemantauan pelesenan dan memberi keterangan di mahkamah
 • Menyediakan direktori pengimport/pengeskport ikan
 • Memproses permohonan Pendaftar Peniaga Ikan

4. SEKSYEN PEMASARAN PN

PEMASARAN IKAN AIR TAWAR

 • Mengenalpasti dan membangunkan infrastruktur dan logistik pemasaran
 • Kajian pasaran ikan air tawar
 • Menganjurkan program pendidikan dan kempen
 • Maklumat keluaran akuakultur dan saluran pasaran
 • Melaksanakan program keusahawanan

PEMASARAN IKAN PN

 • Mengawalselia CC/DC yang diuruskan oleh Persatuan Nelayan (PN)
 • Mengawalselia PNN/PNK yang menyertai pasar tani diseluruh negara
 • Mengenalpasti dan membangunkan infrastruktur & logistik pemasaran PN
 • Kajian pasaran ikan di Pasar Tani
 • Kajian impak PN menyertai Pasar Tani
 • Maklumat pendaratan ikan nelayan Zon A dan saluran pasaran

5. SEKSYEN KOMODITI AKUAKULTUR

 • Melaksanakan program pembangunan akuakultur mengikut baki peruntukan pembangunan sedia ada terutama kepada Persatuan Nelayan yang berpotensi
 • Menyelaraskan dan menyelai perjalanan Projek-projek akuakultur di bawah program penswastaan LKIM
 • Menyelaras dan menyelia perjalanan kerja-kerja pembinaan dan operasi Projek Akuakultur Fish Protech diempat negeri iaitu Kedah, Kelantan, Pahang dan Johor
 • Menyelaraskan dan menyelia spesifikasi pembinaan Projek-projek Akuakultur High Impact Project (IHP) yang sedang dan akan dibina.

PASAR NELAYAN
Pasar Nelayan

LEMBAGA KEMAJUAN IKAN MALAYSIA

PEMAKLUMAN PENETAPAN SYARAT PERMIT EKSPORT PENGEKSPORTAN IKAN DAN HASILAN IKAN (BUKAN HIDUP) TERPILIH KE NEGARA - NEGARA TERPILIH

 

 • Pemeriksaan Sijil Catch Certificate/Catch Certificate from Country of Origin (COO)
 • Pemeriksaan Sijil Processing Statement I ANNEX IV
 • Pemeriksaan Sijil Kesihatan

 

Lampiran Rujukan: Permit Penetapan Syarat