Laporan Risikan Pasaran Tahunan

BAHAGIAN PEMBANGUNAN PEMASARAN DAN PELESENAN

Risikan Pasaran

Tujuan utama aktiviti ini adalah untuk menjana, menyalur dan menyebar maklumat serta keperluan pasaran terkini sektor perikanan negara yang sesuai bagi produk-produk usahawan bimbingan LKIM dan pengimport /pengeksport. Aktiviti ini juga bertujuan untuk menilai kesesuian pasaran dan kemampuan saingan produk-produk tersebut di dalam pasaran domestik/antarabangsa. Dengan adanya aktiviti ini, maka ketepatan perancangan berkaitan industri perikanan dapat ditingkatkan dan pasaran sektor perikanan Negara akan menjadi lebih efisien.

» Laporan Risikan Pasaran Tahunan 2019
» Laporan Risikan Pasaran Tahunan 2018

» Laporan Risikan Pasaran Tahunan 2017
» Laporan Risikan Pasaran Tahunan 2016