Kawalselia Jeti Pendaratan Ikan

PROGRAM-PROGRAM YANG TELAH DIJALANKAN OLEH BAHAGIAN KAWALSELIA
PENDARATAN IKAN LEMBAGA KEMAJUAN IKAN MALAYSIA

 1. UNDANG-UNDANG TERPAKAI
  Undang-undang semasa dan yang telah dipinda bagi memberi kuasa kepada pegawai Bahagian Kawalselia Pendaratan Ikan menjalankan tugas adalah seperti berikut:

  • Akta Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, Akta 49,1971.
  • Peraturan-Peraturan Pemasaran Ikan 2010 yang berkuatkuasa pada 9 April 2010.
  • Akta Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia 1971, Kaedah-Kaedah Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (Kompleks Perikanan, Labuhan Perikanan Dan
   Jeti Pendaratan Ikan) yang berkuatkuasa pada 9 April 2010.
  • Akta Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia 1971, Peraturan-Peraturan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia 2010 yang berkuatkuasa pada 9 April
   2010 (Pengiktirafan Tempat Pendaratan Ikan Untuk Eksport Ikan Ke Kesatuan Eropah).
 1. PROSEDUR OPERASI PIAWAI DAN GARIS PANDUAN
  Prosedur Operasi Piawai (SOP) dan garis panduan yang telah disediakan oleh Bahagian Kawalselia adalah seperti berikut:-

  • Prosedur Operasi Piawai
   • Prosedur Operasi Piawai (SOP) Untuk Kelulusan Dan Pengesahan Rasmi Terhadap Tempat Pendaratan Ikan Bagi Pembekalan Rantaian Makanan Ke Kesatuan Eropah.
   • Prosedur Operasi Piawai (SOP) Untuk Pemantauan Pengunaan Air Dan Ais Dalam Pembekalan Rantaian Makanan Ke Kesatuan Eropah.
   • Prosedur Operasi Piawai (SOP) Untuk Pemeriksaan Indeks Kesegaran Terhadap Bahan Mentah Produk Perikanan Di Tempat Pendaratan Ikan.
  • Garis Panduan:
   • Garis panduan Bagi Menyediakan Dokumentasi Terhadap Prosedur Operasi Piawai (SOP) Dan Penyediaan Manual Amalan Baik Kebersihan Di Tempat Pendaratan Ikan.
   • Garispanduan Bagi Keperluan Pematuhan Kesatuan Eropah Terhadap Tempat Pendaratan Ikan.
 1. VERIFIKASI TEMPAT PENDARATAN IKAN
  • Bahagian Kawalselia Pendaratan Ikan LKIM Ibu pejabat telah menjalankan lawatan dan verifikasi awal ke atas Kompleks Pendaratan
   Ikan LKIM dan juga beberapa Jeti Pendaratan Ikan (persendirian) yang telah menunjukkan minat untuk mengeksport produk-produk
   perikanan ke Kesatuan Eropah (EU).Antara kompleks dan jeti pendaratan tersebut adalah seperti berikut :-
Negeri Bil Kompleks dan Jeti Pendaratan Ikan Tarikh
SABAH 1 QL DEEP SEA FISHING, KOTA KINABALU. 20 Jun 2009
2 JETI KAULUAN, KOTA KINABALU 20 Jun 2009
3 SABAH PORT, KOTA KINABALU 20 Jun 2009
4 SCOW PERPUSTAKAAN, SANDAKAN 19 Jun 2009
5 WIDEGROWTH, SANDAKAN 19 Jun 2009
6 MERAK HATI, KUDAT 20 Jun 2009
7 FOOK SOON, KUDAT 20 Jun 2009
SARAWAK 1 KUOK SUI SEA, SIBU 2 Sept 2009
2 STRAITS SEA FOOD, SARIKEI 3 Sept 2009
3 KIN EASTERN, SARIKEI 3 Sept 2009
4 MULTI OCEAN, SARIKEI 4 Sept 2009
5 KOMPLEKS LKIM BINTAWA 4 Sept 2009
PULAU PINANG 1 MITP, BATU MAUNG 28 Okt 2009
2 GOH SIONG TEE MARINE PRODUCTS SDN BHD, BUKIT TAMBUN 31 Nov 2009
PERAK 1 HUP LEE SENG, HUTAN MELINTANG 20 Ogos 2009
2 LENG WAH FISHERY SDN. BHD, H. MELINTANG 20 Ogos 2009
3 KOMPLEKS LKIM KG. ACEH, LUMUT 20 Ogos 2009
PAHANG 1 KOMPLEKS LKIM KUANTAN 13 Ogos 2009
JOHOR 1 KOMPLEKS LKIM ENDAU 30 Ogos 2009
 • Dari 18 buah kompleks dan jeti perikanan yang telah menunjukkan minat, sebanyak 6 buah tempat pendaratan ikan telah diluluskan dalam rantaian pengeksportan ikan dan hasil ikan ke Kesatuan Eropah(EU) seperti berikut:-
Negeri Kompleks dan Jeti Pendaratan Ikan Tempoh Kelulusan
SABAH KIANG HUAT SEAGULL TRADING FROZEN FOOD (JETI KAULUAN), KOTA
KINABALU
1 Mac 2010 hingga 1 Mac 2011
GLOBAL OCEAN SEAFOOD SDN. BHD.(SABAH PORT), KOTA KINABALU 16 Mac 2010 hingga 15 Mac 2011
QL MARINE PRODUCTS SDN. BHD. KOTA KINABALU 14 April 2010 hingga 13 April 2011
PERAK LENG WAH FISHERY SDN. BHD, H. MELINTANG 19 Feb 2010 hingga 18 Feb 2011
PAHANG KOMPLEKS LKIM KUANTAN 14 April 2010 hingga 13 April 2011
PULAU PINANG GOH SIONG TEE MARINE PRODUCTS SDN BHD, BUKIT TAMBUN 1 Mac 2010 hingga 1 Mac 2011
 1. PROGRAM PEMANTAUAN AIR DAN AIS DI TEMPAT PENDARATAN IKAN
  Program ini telah dijalankan ditempat dan tarikh seperti berikut:-

Tahun 2009

Bil Nama Tempat Pendaratan Ikan Tarikh
1 Kompleks LKIM Kuantan, Pahang. 9-10 Nov 2009
2 Kompleks LKIM Endau, Johor. 11-13 Nov 2009
3 Jeti Pendaratan Kuok Sui Sea Products, Sibu, Sarawak 16-18 Nov 2009
4 Jeti Pendaratan QL Deep Sea Fishing, Teluk Sepanggar, Sabah. 17-19 Nov 2009
5 Jeti Pendaratan Kauluan (Kiang Huat Seagull), Teluk Sepanggar,
Sabah
17-19 Nov 2009
6 Pelabuhan Perikanan Batu Maung(MITP), Pulau Pinang 23-24 Nov 2009
7 Jeti Pendaratan Ikan Leng Wah Fishery, Hutan Melintang, Perak 24-25 Nov 2009

Tahun 2010

Bil Nama Tempat Pendaratan Ikan Tarikh
1 Kompleks LKIM Kuantan, Pahang. 1.19 Jan 2010
2.22 Feb 2010
2 Jeti Pendaratan QL Deep Sea Fishing, Teluk Sepanggar, Sabah. 1.09 Feb 2010
2.23 Mac 2010
3 Jeti Pendaratan Kauluan (Kiang Huat Seagull), Teluk Sepanggar,
Sabah
1.9 Feb 2010
2.23 Mac 2010
4 Jeti Pendaratan Ikan Leng Wah Fishery, Hutan Melintang, Perak 1.11 Jan 2010
2.9 Mac 2010
 1. PROGRAM PEMANTAUAN INDEKS KESEGARAN SOTONG-ORGANOLEPTIK
  Dimulakan pada tahun 2010 dan program ini telah dijalankan ditempat dan tarikh seperti berikut:-
Bil Nama Tempat Pendaratan Ikan Tarikh
1 Kompleks LKIM Kuantan, Pahang. 1.23 Feb 2010
2.03 Mar 2010
3.10 Mar 2010
4.06 Apr 2010
2 Jeti Pendaratan QL Deep Sea Fishing, Teluk Sepanggar, Sabah. 1.04Mac 2010
2.15 Mac 2010
3.28 Mac 2010
3 Jeti Pendaratan Kauluan (Kiang Huat Seagull), Teluk Sepanggar,
Sabah
1.02 Feb 2010
2.07 Feb 2010
3.21 Mac 2010
4.24 Mac 2010
5.25 Mei 2010
4 Jeti Pendaratan Ikan Leng Wah Fishery, Hutan Melintang, Perak 1.14 Jan 2010
2.10 Mac 2010
3.18 Mac 2010
4.26 Mac 2010
 1. MENGHADIRI PROGRAM UJILARI SIJIL TANGKAPAN BERSAMA JABATAN PERIKANAN MALAYSIA
  Program ini telah dihadiri oleh Bahagian Kawalselia Pendaratan Ikan LKIM Ibupejabat bersama Jabatan Perikanan Malaysia.
Bil Nama Tempat Pendaratan Ikan Tarikh
1 Kompleks LKIM Kuantan, Pahang. 15 Oktober 2009
2 Jeti Pendaratan Ikan Leng Wah Fishery, Hutan Melintang, Perak 20 November 2009
3 Jeti Pendaratan QL Deep Sea Fishing, Teluk Sepanggar, Sabah. 24 November 2009
 1. KURSUS-KURSUS YANG TELAH DIJALANKAN OLEH BAHAGIAN KAWALSELIA PENDARATAN IKAN LKIM
  Berikut adalah kursus-kursus yang telah diadakan oleh Bahagian Kawalselia Pendaratan Ikan LKIM, Ibupejabat sepanjang tahun 2009.
Bil Nama Kursus / Latihan Tarikh
1 Kursus Peningkatan Keupayaan LKIM sebagai ‘COMPETENT AUTHORITY
(CA)’ bagi Pengeksportan Ke Kesatuan Eropah (EU)
10 – 14 Ogos 2009
2 Kursus Peningkatan Keupayaan Tempat Pendaratan dan Eksport Ikan
ke Kesatuan Eropah.
22 – 24 Disember 2009
 1. LAWATAN PEMERIKSAAN FOOD AND VETERINARY OFFICE (FVO)
  Pihak FVO telah mengadakan lawatan rasmi ke Malaysia pada 25hb April 2010 hingga 7 hb Mei 2010 bagi menjalankan pemeriksaan kepatuhan keperluan eksport ke Kesatuan Eropah(EU) ke atas semua rantaian makanan bagi sektor penangkapan ikan. Di antara tempat pendaratan ikan yang telah dilawati oleh delegasi ini adalah seperti berikut:-
Bil Nama Tempat Pendaratan Ikan Tarikh
1 Jeti Pendaratan Ikan Leng Wah Fishery, Hutan Melintang, Perak 28 April 2010
2 Jeti Pendaratan Kauluan (Kiang Huat Seagull), Teluk Sepanggar,
Sabah
29 April 2010
3 Jeti Pendaratan Ikan (transit)v Sabah Port, Kota Kinabalu,
Sabah
30 April 2010
4 Kompleks LKIM Kuantan, Pahang. 05 Mei 2010

Secara keseluruhannya pihak FVO amat berpuashati dengan komitmen yang ditunjukkan oleh pemilik-pemilik jeti persendirian serta penyewa Kompleks LKIM Kuantan iaitu Persatuan Nelayan Negeri Pahang (PERNEPA). Pihak FVO juga berpuashati dengan tugas dan komitmen yang telah dilaksanakan oleh Bahagian Kawalselia Pendaratan Ikan LKIM Ibupejabat sebagai ‘Competent Authority’ (CA) bagi meluluskan tempat pendaratan ikan untuk tujuan pengeksportan ke Kesatuan Eropah (EU).

Senarai Jeti Pendaratan Ikan Yang Telah diiktiraf untuk pengeksportan ke Kesatuan Eropah

Bil Nama Syarikat Jeti Pendaratan Jenis Produk Tempoh Kelulusan Tarikh Verifikasi Status
1 Persatuan Nelayan Kawasan Endau, Kompleks Perikanan LKIM Endau,
Jalan Merlimau, 86900 Endau, Johor
Ruang Pendaratan EU, Kompleks Perikanan LKIM Endau, Johor Sotong Katak, Sotong dan Udang 18/4/2012 – 17/4/2013 3/4/2013 Telah diperbaharui 18/4/2013 – 17/4/2014
2 Persatuan NelayanNegeri Pahang (PERNEPA), Kompleks Perikanan
LKIM Kuantan, Jalan Seri Kemunting 2, Tanah Putih, 25100
Kuantan
Ruang Eksport, Kompleks Perikanan LKIM Kuantan, Jalan Seri
Kemunting 2, Tanah Putih, 25100 Kuantan
Sotong Katak 14/4/2012 – 13/4/2013 11/4/2013 Telah diperbaharui 14/4/2013 – 13/4/2014
3 QL Marine Products Sdn. Bhd., Mile 6.5, Off JalanTuaran,
P.O.Box A 158, 88857 Inanam, Kota Kinabalu
Jeti QL Deep Sea Fishing Sdn. Bhd., Sepanggar, Kota Kinabalu,
Sabah
Sotong Katak, Sotong dan Sotong Kurita 1/4/2012 – 31/3/2013 21/3/2013 Telah diperbaharui 1/4/2013 – 31/3/2014
4 Global Ocean Seafood Sdn Bhd, Lot 19, EOIZ, Phase 2, KKIP,
Jalan Sepanggar, Menggatal, 88450 Kota Kinabalu
North Jetty Pelabuhan Kota Kinabalu, Sabah Port Sdn Bhd,
Tanjung Lipat, 88400 Kota Kinabalu
Sotong katak 1/4/2011 – 31/3/2012
5 Kiang Huat Seagull Trading Frozen Food Sdn Bhd, Jalan Putatan,
Langkawi Off Km 14, Jalan Tombovo, Meruntum, Penampang, 88100
Kota Kinabalu
Kauluan Landing Site, Teluk Sepangar off Jalan Sepangar, 88450
Kota Kinabalu
Sotong Katak, Sotong dan Sotong Kurita 13/3/2012 – 12/3/2013 21/3/2013 Telah diperbaharui 13/3/2013 – 12/3/2014
6 GohSiong Tee Marine Product Sdn Bhd, No 9, Lorong IKS Simpang
Ampat D, Mk 15, Kawasan Industri Simpang Ampat, 14100 Simpang
Ampat, Pulau Pinang
TS 148, Bagan Bukit Tambun, 14100 Simpang Ampat, Pulau Pinang Ikan Akuakultur 1/3/2012 – 29/2/2013 11/1/2013 Telah diperbaharui 13/3/2013 – 12/3/2014
7 Leng Wah Fishery Sdn Bhd, Lot 9125, Jalan Tepi Sungai, 36400
Hutan Melintang, Perak
Lot 9125, Jalan Tepi Sungai, 36400 Hutan Melintang, Perak Sotong Katak dan Sotong 19/2/2011 – 18/2/2012 Penarikan diri secara sukarela 16/3/2012.
8 Persatuan Nelayan Kawasan Kerian, No. 16, Jalan Bestari 1,
Pusat Bandar Parit Buntar, 34200 Parit Buntar, Perak
Kompleks Pendaratan Ikan Kuala Kurau, Lot 4673 & 4676,
Jalan Pantai, 34350 Kuala Kurau, Perak
Udang 22/11/2011 – 21/11/2012 3/2/2013 Telah diperbaharui 22/11/2012 – 21/11/2013

Senarai Jeti Yang Baru Diiktiraf Tahun 2013

 • KURSUS-KURSUS YANG TELAH DIJALANKAN OLEH BAHAGIAN KAWALSELIA PENDARATAN IKAN LKIM
  Berikut adalah kursus-kursus yang telah diadakan oleh Bahagian Kawalselia Pendaratan Ikan LKIM, Ibupejabat sepanjang tahun 2009.
Bil Nama Syarikat Jeti Pendaratan Jenis Produk Tarikh Verifikasi Tarikh CAR Diselesaikan Tarikh CAR Ditutup Status (Tempoh Kelulusan)
1 Persatuan Nelayan Negeri Perak, Kompleks LKIM Lumut, Kg. Acheh
32000 Setiawan
Ruang Pendaratan EU, Kompleks LKIM Lumut Ikan Akuakultur 05/06/2013 20/11/2013 26/11/2013 27/11/2013 – 26/11/2014
2 Persatuan Nelayan Kawasan Sedili, D/A Kompleks Perikanan Kuala
Sedili, Tanjung Sedili, 81910 Kota Tinggi, Johor
Ruang Pendaratan EU, Kompleks LKIM Lumut Belangkas 27/12/2013 30/12/2013 31/12/2013 – 30/12/2014
3 Persatuan Nelayan Kawasan Marang, Kompleks LKIM Marang, Ruang Eksport, Kompleks LKIM Marang Belum ada pendaratan 23/12/2013 26/12/2013 27/12/2013 – 26/12/2014
4 Persatuan NelayanKawasan Pelabuhan Klang Ruang Eksport, Kompleks LKIM Pelabuhan Klang Belum ada pendaratan 02/10/2013 25/11/2013 28/11/2013 29/11/2013 – 28/11/2014
 1. AKTIVITI-AKTIVITI UTAMA SEKSYEN PENGUATKUASAAN
  Senarai aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh Seksyen Penguatkuasaan