Close
Soalan Lazim
Maklum Balas
Hubungi Kami
Peta Laman

Geran Padanan

Program ini dipertimbangkan kepada usahawan industri makanan dan asas tani dalam Kategori Mikro yang memperoleh nilai jualan kasar tahunan di bawah RM300,000. Nilai jualan hendaklah dibuktikan dengan penyata akaun atau penyata kira-kira yang telah diaudit oleh auditor bebas. Usahawan dengan nilai jualan ≤ RM100,000 diberi kelonggaran untuk mengemukakan buku simpan kira dan / atau penyata akaun bagi tempoh 6 bulan tertakluk kepada pengesahan JKTGP.

 

Bantuan di dalam bentuk geran pemadanan ini meliputi skop seperti:

  • Kajian pembangunan kualiti produk
  • Reka bentuk pembungkusan dan pelabelan
  • Peningkatan kapasiti pengeluaran
  • Penambahbaikan premis
  • Perolehan papan tanda perniagaan

Jadual Program Geran Pemadanan CUP

 

Perkara

 

Keterangan

Skop

Kajian

pembangunan kualiti produk

Reka bentuk pembungkusan dan pelabelan

Peningkatan kapasiti pengeluaran

Penambahbaikan premis

Perolehan papan tanda perniagaan

Kadar

Geran penuh

100%

Geran pemadanan (Geran 70% Usahawan 30%)

Nilai Geran

Maksimum

RM1,000/ permohonan

Maksimum RM60,000/permohonan (termasuk kajian pembangunan kualiti produk jika dipohon secara kombinasi)