Close
Soalan Lazim
Maklum Balas
Hubungi Kami
Peta Laman

Skim Subsidi Diesel dan Petrol Nelayan

Pengurusan Skim Subsidi Diesel Dan Petrol Nelayan

Skim ini mula dilaksanakan pada tahun 2006 bagi membantu menampung sebahagian kos operasi menangkap ikan yang ditanggung oleh nelayan kesan kenaikan harga minyak di pasaran. Pada 2021 sebanyak 51,926 pemilik vesel telah menerima subsidi minyak diesel dan petrol. Jumlah penyaluran diesel dan petrol bersubsidi pada 2021 bagi zon tangkapan A, B dan C berjumlah 637,843,954 liter manakala bagi zon tangkapan C2 telah dimansuhkan pemberian diesel bersubsidi.

Bilangan penerima penerima minyak diesel dan petrol bersubsidi mengikut negeri pada 2021 adalah seperti berikut:

 

Bilangan Penerima Minyak Bersubsidi Petrol dan Diesel Mengikut Negeri Tahun 2021

Bil.

Negeri

Petrol

Diesel

1.

Perlis

620

616

2.

Kedah

3,152

1,121

3.

Pulau Pinang

2,800

410

4.

Perak

3,336

3,823

5.

Selangor

3,306

1,535

6.

Negeri Sembilan

326

24

7.

Melaka

731

81

8.

Johor

2,506

571

9.

Pahang

645

847

10.

Terengganu

1,672

1,008

11.

Kelantan

1,164

1,477

12.

Sarawak

5,879

2,645

13.

Sabah

6,323

1,703

14.

Wilayah Persekutuan Labuan

251

65

Jumlah

32,711

15,926

Bagi melaksanakan penyaluran diesel bersubsidi kepada nelayan, tiga (3) pemborong telah dilantik iaitu Persatuan Nelayan Kebangsaan (NEKMAT) di Semenanjung, Ko-Nelayan di Sabah dan Persatuan Nelayan Negeri Sarawak (PENESA) di Sarawak.

 

Pusat Jualan Diesel dan Petrol Bersubsidi Mengikut Negeri

Bil.

Negeri

Bil. Pusat Jualan Diesel

Bilangan Stesen Petrol

Jumlah Keseluruhan

1.

Perlis

2

4

6

2.

Kedah

6

16

22

3.

Pulau Pinang

3

15

18

4.

Perak

48

27

75

5.

Selangor

11

34

45

6.

Melaka

2

9

11

7.

Negeri Sembilan

1

5

6

8.

Johor

20

26

46

9.

Pahang

8

14

22

10.

Terengganu

9

25

34

11.

Kelantan

5

10

15

12.

Sarawak

17

28

45

13.

Sabah

20

38

58

14.

WP Labuan

1

2

3

Jumlah Keseluruhan

155

253

408