Sebutharga untuk cadangan membekal, menghantar, memasang dan mengujicuba peralatan serta barangan berkaitan untuk 2 pengusaha produk berasaskan tuna di bawah program kerjasama strategik Jabatan Perikanan Malaysia (LKIM(P) : S07/2019)

Sebutharga untuk cadangan membekal, menghantar, memasang dan mengujicuba peralatan serta barangan berkaitan untuk 2 pengusaha produk berasaskan tuna di bawah program kerjasama strategik Jabatan Perikanan Malaysia (LKIM(P) : S07/2019)