Close
Soalan Lazim
Maklum Balas
Hubungi Kami
Peta Laman

Laporan Mingguan Purata Harga Ikan Negara

Last updated : 11/09/2023

BAHAGIAN PEMBANGUNAN PEMASARAN DAN PELESENAN

Risikan Pasaran

Tujuan utama program ini adalah untuk menjana, menyalur dan menyebar maklumat serta keperluan pasaran terkini sektor perikanan negara yang sesuai bagi produk-produk usahawan bimbingan LKIM dan pengimport /pengeksport.

Program ini juga bertujuan untuk menilai kesesuaian pasaran dan kemampuan saingan produk-produk tersebut di dalam pasaran domestik/antarabangsa. Dengan adanya program ini, maka ketepatan perancangan berkaitan industri perikanan dapat ditingkatkan dan pasaran sektor perikanan Negara akan menjadi lebih efisien.

Laporan Mingguan Purata Harga Ikan Negara 2023 (20 Spesies Terpilih).

BULANMINGGU
KE-1KE-2KE-3KE-4KE-5
JANUARIpdfpdfpdfpdf
FEBRUARIpdfpdfpdfpdf
MACpdfpdfpdfpdfpdf
APRILpdfpdfpdfpdf
MEIpdfpdfpdfpdfpdf
JUNpdfpdfpdfpdf
JULAIpdfpdfpdfpdf
OGOSpdfpdfpdf
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DISEMBER
*Berdasarkan harga di pasar borong dan pasar runcit terpilih di seluruh negara.

Laporan Mingguan Purata Harga Ikan Negara 2022 (20 Spesies Terpilih).

BULANMINGGU
KE-1KE-2KE-3KE-4KE-5
JANUARIpdfpdfpdfpdf
FEBRUARIpdfpdfpdfpdf
MACpdfpdfpdfpdfpdf
APRILpdfpdfpdfpdf
MEIpdfpdfpdfpdf
JUNpdfpdfpdfpdfpdf
JULAIpdfpdfpdfpdf
OGOSpdfpdfpdfpdfpdf
SEPTEMBERpdfpdfpdfpdf
OKTOBERpdfpdfpdfpdf
NOVEMBERpdfpdfpdfpdfpdf
DISEMBERpdfpdfpdfpdf
*Berdasarkan harga di pasar borong dan pasar runcit terpilih di seluruh negara.