Laporan Harga Mingguan

BAHAGIAN PEMBANGUNAN PEMASARAN

Risikan Pasaran

Tujuan utama aktiviti ini adalah untuk menjana, menyalur dan menyebar maklumat serta keperluan pasaran terkini sektor perikanan negara yang sesuai bagi produk-produk usahawan bimbingan LKIM dan pengimport /pengeksport. Aktiviti ini juga bertujuan untuk menilai kesesuian pasaran dan kemampuan saingan produk-produk tersebut di dalam pasaran domestik/antarabangsa. Dengan adanya aktiviti ini, maka ketepatan perancangan berkaitan industri perikanan dapat ditingkatkan dan pasaran sektor perikanan Negara akan menjadi lebih efisien.

Laporan Harga Mingguan 2021

 

 

 

Bulan Minggu
1 2 3 4 5
Januari pdf pdf pdf pdf
Februari pdf pdf pdf
Mac pdf pdf pdf