Close
Soalan Lazim
Maklum Balas
Hubungi Kami
Peta Laman

Laporan Harga Mingguan 2023

Last updated : 29/01/2024

BAHAGIAN PEMBANGUNAN PEMASARAN

Risikan Pasaran

Tujuan utama aktiviti ini adalah untuk menjana, menyalur dan menyebar maklumat serta keperluan pasaran terkini sektor perikanan negara yang sesuai bagi produk-produk usahawan bimbingan LKIM dan pengimport /pengeksport. Aktiviti ini juga bertujuan untuk menilai kesesuian pasaran dan kemampuan saingan produk-produk tersebut di dalam pasaran domestik/antarabangsa. Dengan adanya aktiviti ini, maka ketepatan perancangan berkaitan industri perikanan dapat ditingkatkan dan pasaran sektor perikanan Negara akan menjadi lebih efisien.

Laporan Mingguan Purata Harga Ikan Negara 2023 (20 Spesies Terpilih).

BULANMINGGU
KE-1KE-2KE-3KE-4KE-5
JANUARIpdfpdfpdfpdf
FEBRUARIpdfpdfpdfpdf
MACpdfpdfpdfpdfpdf
APRILpdfpdfpdfpdf
MEIpdfpdfpdfpdfpdf
JUNpdfpdfpdfpdf
JULAIpdfpdfpdfpdf
OGOSpdfpdfpdfpdfpdf
SEPTEMBERpdfpdfpdfpdf
OKTOBERpdfpdfpdfpdf
NOVEMBERpdfpdfpdfpdfpdf
DISEMBERpdfpdfpdfpdf
*Berdasarkan harga di pasar borong dan pasar runcit terpilih di seluruh negara.