Close
Soalan Lazim
Maklum Balas
Hubungi Kami
Peta Laman

Kemudahan Bilik Sejuk

Bahagian Infrastruktur turut menyediakan kemudahan bilik sejuk kepada pengguna di dalam Kompleks/Labuhan Perikanan LKIM agar hasil tangkapan yang didaratkan dapat dikekalkan mutu dan kesegarannya. Disamping itu, kemudahan bilik sejuk juga boleh menyelesaikan masalah lambakan stok hasil laut. Sebanyak 90 unit bilik sejuk dengan kapasiti berjumlah 1,548mt telah disediakan di dalam Kompleks/Labuhan Perikanan LKIM sementara bagi Pelabuhan Perikanan LKIM Tanjung Manis (PPLTM) disediakan sebanyak 5 unit ruang bilik sejuk berkeluasan 6,030mps sepertimana gambarajah di bawah.

Bilangan dan kapasiti bilik sejuk di dalam Kompleks/Labuhan Perikanan LKIM

LEMBAGA KEMAJUAN IKAN MALAYSIA

PEMAKLUMAN PENETAPAN SYARAT PERMIT EKSPORT PENGEKSPORTAN IKAN DAN HASILAN IKAN (BUKAN HIDUP) TERPILIH KE NEGARA - NEGARA TERPILIH

 

  • Pemeriksaan Sijil Catch Certificate/Catch Certificate from Country of Origin (COO)
  • Pemeriksaan Sijil Processing Statement I ANNEX IV
  • Pemeriksaan Sijil Kesihatan

 

Lampiran Rujukan: Permit Penetapan Syarat