Close
Soalan Lazim
Maklum Balas
Hubungi Kami
Peta Laman

DANA NELAYAN

Penubuhan Dana Nelayan LKIM bertujuan untuk menyediakan pinjaman mudah bagi pembelian bot dan peralatan baru atau meningkatkan keupayaan bot yang sedia ada, pinjaman modal operasi dan pinjaman segera/kecemasan untuk nelayan dan modal pusingan projek pemasaran ikan bagi PNK.

 

SKIM PINJAMAN

 

Sebanyak empat (4) skim pinjaman telah diperkenalkan bagi memenuhi keperluan kredit golongan sasar seperti berikut :

             i)        Skim Pinjaman Institusi Nelayan (SPIN)

ii)      Skim Pinjaman Nelayan Komersial (SNEK)

iii)     Skim Pinjaman Nelayan Enjin Dalam (SNED)

iv)     Skim Pinjaman Nelayan Pantai (SNEP)

 

i) SKIM PINJAMAN INSTITUSI NELAYAN (SPIN)

a)    Pengenalan:

i)    Skim ini adalah bertujuan memberi pinjaman kepada Persatuan Nelayan bagi membiayai projek yang berkait rapat dengan aktiviti perikanan, ternakair dan pemerosesan.

 

b)    Skop Pinjaman:

i)    Skop pinjaman meliputi aktiviti pengeluaran, pemprosesan dan pemasaran termasuk bahan input atau kegunaan produk yang berkaitan dengan perikanan.

 

ii) SKIM PINJAMAN NELAYAN KOMERSIAL (SNEK)

a)    Pengenalan

i)    Skim ini adalah bertujuan memberi pinjaman kepada ahli PNK bagi sektor perikanan (selain aktiviti tangkapan), pertanian, pemprosesan, khidmat sokongan pemasaran, pembuatan dan perkhidmatan.

 

b)    Skop Pinjaman:

i)    Skop pinjaman meliputi aktiviti ekonomi yang diusahakan oleh ahli PNK merangkumi sektor perikanan (selain aktiviti tangkapan), pertanian, pemprosesan, khidmat sokongan pemasaran, pembuatan dan perkhidmatan.

 

iii) SKIM PINJAMAN NELAYAN ENJIN DALAM (SNED)

a)    Pengenalan:

i)    Skim ini adalah bertujuan memberi pinjaman kepada nelayan bagi membiayai aktiviti sektor perikanan untuk bot-bot enjin dalam mengikut zon A, B, C dan C2.

ii)   Bot Zon B termasuk bot selain pukat tunda.

 

b)  Skop Pinjaman:

i)    Skop pinjaman meliputi pembiayaan pembelian bot baru yang lebih besar dengan peralatan dan kelengkapan yang lebih canggih;

ii)   Peningkatan modal input operasi/ membeli / mengganti / baik pulih kulit bot, enjin, pukat dan peralatan.

 

iv) SKIM PINJAMAN NELAYAN PANTAI (SNEP)

a)    Pengenalan:

i)      Skim ini adalah bertujuan memberi pinjaman kepada nelayan pantai yang menggunakan sampan berenjin sangkut bagi membiayai aktiviti sektor perikanan dalam meningkatkan keupayaan bot-bot, peralatan dan kelengkapan tradisi sedia ada ke arah penggunaan teknologi yang lebih berinovasi.

 

b)    Skop Pinjaman:

i)      Skop pinjaman meliputi pembiayaan peningkatan modal input operasi; membeli / mengganti / baik pulih kulit bot, enjin, pukat dan peralatan.