Sebutharga

PEMBERITAHUAN

BAHAGIAN KEWANGAN DAN AKAUN LEMBAGA KEMAJUAN IKAN MALAYSIA

Adalah dimaklumkan bahawa Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia akan membuat pelawaan sebutharga menggunakan Sistem E-Perolehan mulai bulan Mac 2019.
 
Kontraktor/Pembekal yang berminat untuk mengambil bahagian di dalam pelawaan sebutharga bekalan dan perkhidmatan hendaklah berdaftar dengan LKIM. Sila layari laman web http://www.tenderwizard.my/LKIM. Hanya kontraktor yang telah berdaftar dengan LKIM boleh membeli dokumen sebutharga.

KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA LKIM:SB4/2019

Perkhidmatan Migrasi Sistem W-ICCS Di Ibupejabat LKIM, Sabah dan Sarawak

Tarikh Pelawaan : 15 April 2019

Tarikh Tutup : 22 April 2019

muat turun