Close
Soalan Lazim
Maklum Balas
Hubungi Kami
Peta Laman

Rezeki Tani

Program Rezeki Tani merupakan sebuah program pembasmian kemiskinan dan peningkatan pendapatan di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Makanan (MAFI). Pelaksanaan Program Rezeki Tani ini dipertanggungjawabkan kepada tiga (3) Jabatan dan tujuh (7) Agensi di bawah Kementerian iaitu DOA, DOS, DVS, FAMA, LPP, LKIM, LPNM, MARDI, MADA dan KADA.

Objektif Program Rezeki Tani adalah untuk :

  • Membantu meningkatkan pendapatan peserta melalui projek-projek ekonomi yang melibatkan aktiviti pengeluaran/pemprosesan/pengedaran /pemasaran berkaitan pertanian, penternakan dan perikanan;
  • Mempertingkatkan pengetahuan, kemahiran serta daya saing peserta melalui latihan-latihan di bawah Program Rezeki Tani; dan
  • Mengenalpasti peserta-peserta yang berpotensi untuk dinaikkan ke tahap yang lebih tinggi.

 

Kriteria peserta Program Rezeki Tani :

  • Berdaftar dalam Sistem eKasih dengan pendapatan isi rumah sehingga 20% selepas had Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) semasa;
  • Berminat, berpengalaman, berkemahiran atau sedang menjalankan aktiviti pengeluaran / pemprosesan / pengedaran / pemasaran berkaitan pertanian, penternakan dan perikanan;
  • Peserta tidak pernah menerima sebarang bantuan ekonomi (tertakluk kepada pertimbangan Jabatan dan Agensi pelaksana); dan
  • Peserta berumur di antara 18 hingga 60 tahun