KEBENARAN MENJALANKAN AKTIVITI IMPORT EKSPORT KEPADA PEMEGANG LESEN UNTUK URUSNIAGA, MENGIMPORT, MENGEKSPORT DAN MEMPROSES IKAN LKIM YANG TELAH DAN AKAN TAMAT TEMPOH SEPANJANG PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN 3.0

Kebenaran menjalankan aktiviti import eksport kepada pemegang lesen untuk urusniaga, mengimport, mengeksport, dan memproses ikan LKIM yang telah dan akan tamat tempoh sepanjang perintah kawalan pergerakan 3.0