Close
Soalan Lazim
Maklum Balas
Hubungi Kami
Peta Laman

Insentif Hasil Tangkapan Ikan (IHTI)

Program Insentif Hasil Tangkapan Ikan (IHTI) adalah merupakan program yang diwujudkan untuk menampung sebahagian kos perbelanjaan yang terpaksa ditanggung oleh nelayan berikutan peningkatan harga minyak dan memberi galakan kepada nelayan untuk mendaratkan hasil perikanan di dalam negara. Selain itu, ia juga menjadi salah satu platform yang digunakan untuk mengawal dan memastikan bahawa minyak subsidi yang dibeli oleh nelayan hanya digunakan untuk aktiviti menangkap ikan melalui proses pengisytiharan pendaratan ikan. Program ini telah bermula dari Jun 2008 sehingga kini dengan peraturan dan kadar yang tertentu mengikut zon. Bagi vesel Zon C2, bayaran IHTI telah dimansuhkan bermula tahun 2019.

IHTI akan dibayar kepada pemilik vesel yang berdaftar dan mengisytiharkan hasil tangkapan ikan kepada LKIM melalui sistem e-Pengisytiharan LKIM.

Kadar Bayaran Dan Had Maksimum Bayaran Bulanan IHTI

Bil.

Kategori Vesel

Kadar Bayaran/kg (RM)

Had Kuantiti Bulanan (kg)

Had Maksimum Bayaran Bulanan (RM)

1.

Vesel Tradisi Enjin Sangkut Zon A

0.10

1,500

150.00

2.

Vesel Tradisi Enjin Dalam Zon A

0.10

3,500

350.00

3.

Vesel komersial Zon B

0.10

7,500

750.00

4.

Vesel komersial Zon C

0.10

10,000

1,000.00

Pembayaran Insentif Hasil Tangkapan Ikan Tahun 2021

Negeri

Bil. Penerima

Nilai dibayar (RM)

Johor

2,333

376,555

Kedah

1,535

692,069

Kelantan

790

410,675

Melaka

431

51,750

Negeri Sembilan

203

25,697

Pahang

844

1,734,833

Perak

1,908

1,021,704

Perlis

382

436,018

Pulau Pinang

1,609

703,507

Sabah

3,948

3,551,657

Sarawak

1,711

884,809

Selangor

1,290

446,517

Terengganu

1,518

859,055

W/P Labuan

203

207,098

Jumlah Keseluruhan

18,703

11,401,944

**Sumber e-Pengisytiharan

Pautan sistem e-pengisytiharan

https://epengisytiharan.lkim.gov.my/