Statistik Perkhidmatan Dalam Talian

STATISTIK SISTEM PERKHIDMATAN DALAM TALIAN 2017

Bil  NAMA PERKHIDMATAN   BILANGAN TRANSAKSI 2017
Jan Feb Mac April Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
1 ePelesenan 430 417  615 339 362  262 374 338 309 261 383  552
2 e-Dana 185 238 228 235 173  178 485 363 119 323  236  412
3 ePengambilan 0  0  0 0  0  0  0  0  0 0  0  0
4 W-ICCS 640  777 711 487  849 561 633 738 456  568  730 624
5 ePengisytiharan 189968  216310 263796  242,460  242,020  198,820  220,350 233,129  221,412 244,842  252,910 218,180
6 Ikan Online 392 387  431 366 382  321 387 429 525 429

STATISTIK SISTEM PERKHIDMATAN DALAM TALIAN 2016

Bil NAMA PERKHIDMATAN BILANGAN TRANSAKSI 2016
Jan Feb Mac April Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
1 ePelesenan 393 307 677 352 300 411 251 334 417 260 360 651
2 e-Dana 873 633 409 534 463  268  219  208 513 798  424 247
3 ePengambilan 0 0  0  0  0 0 0 0  0 0  0  11
4 W-ICCS  415 343 408  414  479  371 384 686 601 736 676 829
5 ePengisytiharan 207880 125820  99050  118080  113820 116130 107980  126560  98770 132750  177,560 160340
6 Ikan Online 113 145 337 287  371  365  301 333  814 558  721 313