Pengumuman


TAFSIR LOGO  


Logo LKIM melambangkan identiti satu pertubuhan yang terlibat secara langsung dengan perusahaan perikanan

Bentuk kepala panah menggambarkan usaha positif ke arah memajukan perusahaan perikanan dan meninggikan taraf hidup nelayan dengan penekanan kepada aktiviti menangkap ikan

Warna biru adalah warna laut dan perusahaan perikanan

Bulatan yang melingkungi kepala panah, ikan dan jaring menggambarkan penyatuan tenaga dalam usaha membangun sektor perikanan

Jabatan / Agensi

logo_moa logo_agrobank logo_doa logo_dof logo_dvs logo_fama logo_kada logo_lpp logo_mada logo_mardi logo_tekun

Pautan Berkaitan