Pengumuman


  • Pegawai/Kakitangan LKIM diminta membuat Pengisytiharan Harta di dalam sistem HRMIS. Merujuk kepada peraturan 9(1) Akta Badan-Badan Berkanun (Tatatertib dan Surcaj) 2000 (Akta 605) dan Pekeliling Perkhidmatan Bil.3 Tahun 2002. Sebarang kemusykilan bolehlah berhubung dengan Unit Intergriti, LKIM.
  • Membekal, menghantar, memasang, mengujiguna dan mentauliah Agriculture Intelligence System (AIS) fasa 1 bagi Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani (MOA) di Bahagian Pengurusan Sumber Maklumat, Ibu Pejabat MARDI, Serdang. (Info Lanjut)
  • Pautan berkaitan nombor telefon Pengurus Besar Persatuan Nelayan Negeri dan Kawasan bagi tahun 2014 yang boleh dihubungi telah sedia untuk dimuatnaik. (Rujuk Maklumat)
  • Arahan Kewangan: Pekeliling Kewangan Bil 1 Tahun 2014 LKIM:Kew.406/763/2/Jld.6(12) bertarikh 15 Januari 2014 telah memaklumkan supaya Sistem eklaim digunapakai berkuatkuasa Januari 2014 bagi menggantikan kaedah manual sediada. (Maklumat Lanjut)
  • Pelawaan Menyertai Program Promosi & Eksposisi Perdagangan LKIM Peringkat Antarabangsa Bagi Tahun 2014. (Maklumat Lanjut)
Bil. Rujukan Tender Tajuk Nilai Tender Tarikh Terbitan Tarikh Tutup Lampiran  
1 MDI/PK/KW/476-TB003/2014 Membekal, Menghantar, Memasang, Mengujiguna Dan Mentauliah Agriculture Intelligence System (AIS) Fasa 1 Bagi Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani (MOA) di Bahagian Pengurusan Sumber Maklumat, Ibu Pejabat MARDI, Serdang. RM400.00 08/07/2014, 09:30:00 AM 05/08/2014, 12:00:00 PM
Memaparkan 1 keputusan.

Jabatan / Agensi

logo_moa logo_agrobank logo_doa logo_dof logo_dvs logo_fama logo_kada logo_lpp logo_mada logo_mardi logo_tekun

Pautan Berkaitan