Sebut harga untuk cadangan pelaksanaan modul harga sistem e-Pengisytiharan risikan harga ikan peringkat pasar borong dan pasar runcit di negeri Pulau Pinang tahun 2019 (LKIM(P):S06/2019)

Sebut harga untuk cadangan pelaksanaan modul harga sistem e-Pengisytiharan risikan harga ikan peringkat pasar borong dan pasar runcit di negeri Pulau Pinang tahun 2019 (LKIM(P):S06/2019)