Pengumuman


  • Hari Deepavali bagi tahun 2014 telah dipinda ke 22 Oktober 2014 (Rabu) oleh Sir Maha Mariamman Temple Devasthanam. Pindaan tersebut adalah melalui Pemberitahuan Warta No.43367 bertarikh 6 Disember 2013.
  • Notis Makluman Pertukaran Moto Surat Rasmi LKIM – Arahan Lisan oleh Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani telah meminta semua Jabatan/agensi dibawahnya menukarkan moto surat rasmi daripada "PERTANIAN ADALAH PERNIAGAAN" kepada perkataan "JIHAD MEMERANGI ORANG TENGAH" berkuatkuasa serta merta.
  • Pegawai/Kakitangan LKIM diminta membuat Pengisytiharan Harta di dalam sistem HRMIS. Merujuk kepada peraturan 9(1) Akta Badan-Badan Berkanun (Tatatertib dan Surcaj) 2000 (Akta 605) dan Pekeliling Perkhidmatan Bil.3 Tahun 2002. Sebarang kemusykilan bolehlah berhubung dengan Unit Intergriti, LKIM.
  • Pautan berkaitan nombor telefon Pengurus Besar Persatuan Nelayan Negeri dan Kawasan bagi tahun 2014 yang boleh dihubungi telah sedia untuk dimuatnaik. (Rujuk Maklumat)
  • Arahan Kewangan: Pekeliling Kewangan Bil 1 Tahun 2014 LKIM:Kew.406/763/2/Jld.6(12) bertarikh 15 Januari 2014 telah memaklumkan supaya Sistem eklaim digunapakai berkuatkuasa Januari 2014 bagi menggantikan kaedah manual sediada. (Maklumat Lanjut)
  • Pelawaan Menyertai Program Promosi & Eksposisi Perdagangan LKIM Peringkat Antarabangsa Bagi Tahun 2014. (Maklumat Lanjut)
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 

 

Program / Aktiviti  Seksyen Pengurusan Kompleks / PPI
 

a. Lawatan Pemantauan Ke Kompleks-Kompleks LKIM.
b. Kursus/Bengkel/Taklimat Pengurusan Kompleks LKIM.
c. Pemantauan pengurusan Kompleks/PPI LKIM.
d. Pengurusan perjanjian, pengambilalihan dan penyewaan kompleks/PPI.

 

Program / Aktiviti  Seksyen Pembangunan Infrastruktur
 

a. Naiktaraf Pelabuhan Dan Kompleks Pendaratan Ikan LKIM Bagi Memenuhi Piawaian EU.
b. Baikpulih/Naiktaraf Jeti Perikanan LKIM Kuala Perlis.
c. Membina Jeti dan Kemudahan Nelayan Di Pulau langkawi.
d. Pembinaan Kompleks Pendaratan Ikan Beladin, Sarawak.
e. Pembinaan Kompleks LKIM  Kuala Sanglang, Kedah
f. Pembinaan Kompleks LKIM Kuala Selangor, Selangor
g. Pembinaan Kompleks LKIM Labuan, W.B. Labuan.
h. Pembinaan Kompleks LKIM Pontian, Johor.
i.  PFI (Private Financial Initiative) – Kerjasama UKAS (Unit Kerjasama Awam Swasta) JPM.
    i.   Pembinaan Kompleks LKIM Kuching (Tg. Bako) Sarawak
    ii.  Pembinaan Kompleks LKIM Sandakan, Sabah.
    iii. Pembinaan Kompleks LKIM Hutan Melintang, Perak.

Jabatan / Agensi

logo_moa logo_agrobank logo_doa logo_dof logo_dvs logo_fama logo_kada logo_lpp logo_mada logo_mardi logo_tekun

Pautan Berkaitan