Pengumuman


PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 

 

Program / Aktiviti  Seksyen Pengurusan Kompleks / PPI
 

a. Lawatan Pemantauan Ke Kompleks-Kompleks LKIM.
b. Kursus/Bengkel/Taklimat Pengurusan Kompleks LKIM.
c. Pemantauan pengurusan Kompleks/PPI LKIM.
d. Pengurusan perjanjian, pengambilalihan dan penyewaan kompleks/PPI.

 

Program / Aktiviti  Seksyen Pembangunan Infrastruktur
 

a. Naiktaraf Pelabuhan Dan Kompleks Pendaratan Ikan LKIM Bagi Memenuhi Piawaian EU.
b. Baikpulih/Naiktaraf Jeti Perikanan LKIM Kuala Perlis.
c. Membina Jeti dan Kemudahan Nelayan Di Pulau langkawi.
d. Pembinaan Kompleks Pendaratan Ikan Beladin, Sarawak.
e. Pembinaan Kompleks LKIM  Kuala Sanglang, Kedah
f. Pembinaan Kompleks LKIM Kuala Selangor, Selangor
g. Pembinaan Kompleks LKIM Labuan, W.B. Labuan.
h. Pembinaan Kompleks LKIM Pontian, Johor.
i.  PFI (Private Financial Initiative) – Kerjasama UKAS (Unit Kerjasama Awam Swasta) JPM.
    i.   Pembinaan Kompleks LKIM Kuching (Tg. Bako) Sarawak
    ii.  Pembinaan Kompleks LKIM Sandakan, Sabah.
    iii. Pembinaan Kompleks LKIM Hutan Melintang, Perak.

Jabatan / Agensi

logo_moa logo_agrobank logo_doa logo_dof logo_dvs logo_fama logo_kada logo_lpp logo_mada logo_mardi logo_tekun

Pautan Berkaitan