Pengumuman


 • Pelawaan Menyertai Pogram Seminar Kebangsaan Agropelancongan 2014 (Agrotour 2014) pada 14 - 15 Oktober 2014 bertempat di Capthorne Hotel, Cameron Highlands. (Info Lanjut)
 • Notis Makluman Pertukaran Moto Surat Rasmi LKIM – Arahan Lisan oleh Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani telah meminta semua Jabatan/agensi dibawahnya menukarkan moto surat rasmi daripada "PERTANIAN ADALAH PERNIAGAAN" kepada perkataan "JIHAD MEMERANGI ORANG TENGAH" berkuatkuasa serta merta.
 • Pegawai/Kakitangan LKIM diminta membuat Pengisytiharan Harta di dalam sistem HRMIS. Merujuk kepada peraturan 9(1) Akta Badan-Badan Berkanun (Tatatertib dan Surcaj) 2000 (Akta 605) dan Pekeliling Perkhidmatan Bil.3 Tahun 2002. Sebarang kemusykilan bolehlah berhubung dengan Unit Intergriti, LKIM.
 • Pautan berkaitan nombor telefon Pengurus Besar Persatuan Nelayan Negeri dan Kawasan bagi tahun 2014 yang boleh dihubungi telah sedia untuk dimuatnaik. (Rujuk Maklumat)
 • Arahan Kewangan: Pekeliling Kewangan Bil 1 Tahun 2014 LKIM:Kew.406/763/2/Jld.6(12) bertarikh 15 Januari 2014 telah memaklumkan supaya Sistem eklaim digunapakai berkuatkuasa Januari 2014 bagi menggantikan kaedah manual sediada. (Maklumat Lanjut)
 • Pelawaan Menyertai Program Promosi & Eksposisi Perdagangan LKIM Peringkat Antarabangsa Bagi Tahun 2014. (Maklumat Lanjut)
BAHAGIAN PEMBANGUNAN PEMASARAN
1. Khidmat Sokongan Pemasaran


Khidmat Sokongan Pemasaran diwujudkan bagi mencapai objektif utama iaitu membantu usahawan dan Persatuan Nelayan melibatkan diri secara aktif dalam pemasaran ikan di semua peringkat. Bagi mencapai matlamat tersebut maka bantuan disediakan dengan menyediakan insentif serta mempertingkatkan kemudahan infrastruktur dan peralatan projek pemasaran ikan yang dilaksanakan oleh kumpulan sasar. Program Khidmat Sokongan Pemasaran Terbahagi kepada tiga projek pembangunan iaitu:-

i. Pembangunan Pasar Nelayan

Pasar Nelayan diwujudkan sebagai saluran pasaran alternatif bagi memberi peluang kepada nelayan memasarkan hasil tangkapan mereka secara terus kepada pelbagai peringkat pengguna. Selain itu, bertujuan mengurangkan tahap penglibatan orang tengah supaya nelayan memperolehi margin pulangan harga yang lebih baik dan menguntungkan serta pengguna mendapat bekalan ikan segar pada harga yang berpatutan.

Penglibatan nelayan sebagai peserta telah membantu dalam peningkatan pendapatan nelayan daripada bawah RM1,000.00 sebulan kepada melebihi RM1,500.00 sebulan. Susun atur pasar nelayan juga lebih teratur dan berpusat kerana kedudukan jualan di bawah satu bumbung dengan kemudahan infrastruktur dan peralatan yang lebih baik dan selesa.


Objektif utama penubuhan Pasar Nelayan adalah seperti berikut:

i. Menggalakkan penyertaan nelayan/ keluarga nelayan/ PNN /PNK atau NEKMAT dalam bidang perniagaan dan  keusahawanan.
ii.  Memperluaskan luang pasaran hasilan-hasilan perikanan.
iii. Membolehkan nelayan mendapat pulangan harga yang lebih tinggi.
iv. Membolehkan pengguna mendapatkan bekalan ikan yang segar dan berkualiti dengan harga yang berpatutan.

 

Matlamat Pasar Nelayan adalah seperti yang berikut:-

i.   Mewujudkan suatu luang pasaran alternatif secara bersepadu dan setempat.
ii.  Mengurangkan peranan orang tengah yang sekaligus meningkatkan margin keuntungan para peserta.
iii. Meningkatkan pendapatan dan taraf hidup nelaya.
iv. Merangsang ekonomi negara.
v.  Membasmi kemiskinan tegar dikalangan nelayan.

 

Konsep Pasar Nelayan adalah seperti yang berikut:-

Konsep Pasar Nelayan adalah bertujuan mewujudkan satu luang pasaran di bandar atau berhampiran kompleks/pusat pendaratan dengan memberi peluang kepada para nelayan memasarkan hasil tangkapan mereka secara terus kepada pengguna. Peserta Pasar Nelayan adalah terdiri daripada nelayan/keluarga nelayan/PNK  bertujuan mengurangkan tahap penglibatan orang tengah supaya nelayan memperolehi margin pulangan harga yang lebih baik dan menguntungkan sementara pengguna mendapat ikan segar pada harga yang berpatutan.
 

Kategori Pasar Nelayan adalah seperti yang berikut :-

i.        Pasar Nelayan Mini (PNM)

ii.       Pasar Nelayan Sederhana (PNS)

iii.      Pasar Nelayan Besar (PNB)

iv.      Pasar Nelayan Extra (PNE)

 

Ciri-ciri

PNM

PNS

PNB

PNE

Keluasan tapak

Lebih kecil

Terhad

Luas

Lebih luas

Bil. Peserta

3-10 orang

11-20 orang

21-30 orang

>30 orang

Kemudahan asas/ peralatan

Lengkap

Lengkap

Lengkap

Lengkap

Kuantiti jualan

Terhad/Tinggi

Terhad/Tinggi

Tinggi

Lebih Tinggi

Kuasa beli dan keperluan setempat

Terhad/Tinggi

Terhad/Tinggi

Tinggi

 

Lebih TinggiKategori Produk di Pasar Nelayan pula adalah seperti yang berikut :-

Penjualan ikan dan produk perikanan di berikan keutamaan namun bagi memastikan pengguna mendapat ‘kepuasan menyeluruh' daripada kunjungan mereka ke Pasar Nelayan maka setiap tapak jualan  Pasar Nelayan diadakan jualan produk daripada kategori berikut :-

i.    Jualan ikan basah, kerang-kerangan dan produk proses
ii.   Jualan ikan hidup
iii.  Jualan ikan air tawar
iv.   Produk pertanian dan daging
v.    Produk Perkhidmatan Penyediaan Makanan/Kraftangan hasilan nelayan/keluarga nelayan

 

Keistimewaan Pasar Nelayan adalah seperti berikut :-

i.    Pasaran secara terus dari nelayan kepada penggunan
ii.   Bekalan ikan segar serta bebas dari 'preservative' dan tidak disimpan terlalu lama
iii.  Harga berpatutan
iv.  Mengikut Amalan Pemasaran Yang Baik


Imej Pasar Nelayan yang akan diberikan perhatian adalah seperti berikut :-

i.    Peralatan niaga yang standard dan sesuai mengikut kategori produk yang diniagakan
ii.   Kawasan kering, bersih dan air tiada melimpah merata tempat.
iii.  Peserta dikehendaki mengikut beberapa peraturan Pasar Nelayan yang akan dikenakan seperti perletakan tanda harga, penyimpanan peralatan selepas digunakan dan lain-lain yang akan ditentukan bila ia beroperasi.

 

 

SENARAI PASAR NELAYAN DI KOMPLEKS LKIM / PNK SEHINGGA TAHUN 2013

BIL

NEGERI

PNK

LOKASI

1

SABAH

Kota Kinabalu Peng. Nelayan Kg. Pasir Putih
Teluk Padas Peng. Nelayan Telok Padas
Tawau Tg Batu Keramat

2

SELANGOR

Sg Besar Peng. Nelayan Kg. Pasir Panjang
Pelabuhan Klang Peng.Nel.Kg Sireh Tambahan
Kuala Selangor Kg. Sungai Yu, Kuala Selangor
Kuala Selangor Peng. Sg Kajang, Kuala Selangor

3

KELANTAN

Kota Bharu Komp. LKIM Kuala Besar

4

P.PINANG

Teluk Bahang Mini Komp. LKIM Telok  Bahang
P.Pinang Selatan Peng. Nel. Unit Kuala Sg. Burong
P.Pinang Selatan Peng. Nel. Unit Pulau Betong
P.Pinang Selatan Peng. Nel. Unit Sg. Pinang
P.Pinang Selatan Peng. Nel. Unit Sg. Batu
P.Pinang Selatan Peng. Nel. Unit Telok Kumbar
P.Pinang Selatan Peng.Nel.Unit Kuala Jalan Baru
P.Pinang Selatan Peng.Nel.Unit Batu Uban

5

KEDAH

Kuala Kedah Peng. Nel Kg. Kuala Kubang Rotan
Kuala Kedah Peng. Nel. Seberang Kota
NEKMAT Sg. Petani

6

TERENGGANU

K.Tganu Selatan Kompleks Pulau Kambing

7

MELAKA

Melaka Barat Peng. Nel. Kuala Sg. Baru
Melaka Selatan Peng. Nel. Muara, Sg. Duyung
Melaka Selatan Pasar Nelayan Kg Sempang

8

SARAWAK

Sri Muara Peng. Nel Kg. Sri Muara
Buntal Peng. Nel. Kg. Bako

9

PAHANG

Kuantan Peng. Nel. Kg. Balok
Kuantan Taman Indera Sempurna

10

JOHOR

Pontian Peng. Nel. Pontian Besar
Mersing Komp. LKIM Mersing
Kesang Kesang Laut
Batu Pahat PNK Batu Pahat

11

N.SEMBILAN

Teluk Kemang PNK Teluk Kemang
12
KUALA LUMPUR
Pelaris Bandar Tasik Selatan
13
PERLIS
Pelaris Kangar
14
PERAK
Sg Tinggi Sg Kerangii.    Pemasaran Ikan Persatuan Nelayan

Persatuan Nelayan (PN) berperanan membantu sosio-ekonomi nelayan dengan penumpuan kepada peningkatan pendapatan, memperkembang dan memajukan perusahaan perikanan  setempat. Projek Pemasaran Ikan Persatuan Nelayan diwujudkan bagi mengerakkan dan menggalakkan penglibatan persatuan nelayan dalam perniagaan pemasaran ikan dan seterusnya meningkatkan ekonomi persatuannelayan serta meningkat "market share" persatuan nelayan dalam perniagaan ikan. Ianya juga dapat mengurangkan penguasaan/manupulasi orang tengah dan memberi pulangan harga yang lebih baik kepada ahli terlibat.

Melalui aktiviti tersebut dapat memberi peluang perniagaan dan menggalakkan penglibatan individu khususnya ahli PNK yang merupakan nelayan bumiputra/belia/lepasan siswazah sebagai usahawan nelayan yang aktif dalam bidang pemasaran ikan dan keusahawanan.

 

Projek ini terbahagi kepada beberapa komponen iaitu :-

 • Insentif Peralatan Usahawan Pemasaran

Usahawan-usahawan nelayan yang bergiat dalam pemasaran ikan akan diberi insentif peralatan pemasaran ikan sebagai satu usaha untuk meningkatkan pemasaran hasil-hasil perikanan. Antara peralatan dan kelengkapan dalam projek pemasaran ikan ialah tong insulasi, alat penimbang, bilik sejuk, blast freezer, chest freezer, freezer, ice maker, mesin penghancur air batu dan lain-lain peralatan yang berkaitan.

 • Program Jualan Terus Ikan (FOW)

Dengan wujud "Projek Fish On Wheels' (FOW) secara skala besar melibatkan kaedah penggunaan motorsikal, lori kecil (1 mt) dan caravan akan meningkatkan lagi keupayaan nelayan dan usahawan nelayan memasarkan hasil tangkapan mereka atau nelayan setempat ke lokasi yang lebih jauh dengan membawa kuantiti ikan lebih banyak bagi mendapatkan pulangan harga yang lebih baik dan pengguna mendapat ikan segar pada harga berpatutan.
 

 • Fish Kiosk

Fish Kiosk adalah satu lagi usaha LKIM bagi memperbanyakkan luang-luang pasaran alternatif untuk nelayan memasarkan hasil tangkapan mereka dalam bentuk yang berbeza seperti sudah dibungkus dalam pelbagai kaedah dan sebagainya. Fish Kiosk ini diwujudkan bagi memudahkan rantaian pengedaran dan pemasaran yang menyeluruh.
 

iii.    Program Ikan Rakyat

Sepertimana komoditi makanan lain, ikan mengalami kenaikan harga yang ketara khususnya bagi spesis yang di gemari orang ramai seperti Kembong, Selar, Cincaru, Selayang, Pelaling, Keli dan Talapia. Spesis-spesis tersebut dikenali sebagai ‘Ikan Rakyat' kerana merupakan antara spesis yang digemari oleh rakyat.

Penyertaan NEKMAT, Persatuan Nelayan Negeri serta Persatuan Nelayan Kawasan  dapat melancarkan pelaksanaan program kerana berpengalaman dalam pemasaran ikan  dan  mempunyai kemudahan asas seperti Bilik Sejuk, lori pengankutan, mesin dan sebagainya.

Persatuan Nelayan juga mempunyai networking yang baik  dan dapat membantu dari aspek sumber bekalan  dan pengedaran iaitu  seperti Pengekspot, Pengeluar,   usahawan pemasaran dan peruncit-peruncit ikan.
LKIM selaku agensi pemudahcara akan membantu dari aspek logistik pengedaran dan pemasaran  serta  dana bagi pembelian stok ikan  yang akan di salur sebagai pinjaman mudah kepada ‘main players'.

 

Pembungkusan Ikan Rakyat adalah seperti berikut :-

iv.    Latihan dan Peningkatan Kemahiran usahawan Pemasar Ikan

Program peningkatan kemahiran memberi faedah kepada usahawan-usahawan pemasar ikan khususnya dalam aspek pendedahan berkaitan amalan kendalian yang baik serta meningkatkan lagi kemahiran mereka dalam bidang pemasaran ikan .

2.    Pembangunan Pasaran Dan Promosi

Program ini membantu meningkat dan mengembangkan pasaran bagi hasilan perikanan dengan merancang, mengawalselia, membangunkan pemasaran dan mengembangkan permintaan melalui aktiviti-aktiviti seperti eksposisi di peringkat domestik  dan antarabangsa serta peningkatan pemasaran hasilan produk perikanan.

Aktiviti promosi, eksposisi dan misi perdagangan dalam dan luar negeri dirangka bagi membantu para usahawan membangun dan memperluaskan pasaran hasilan di peringkat domestik dan antarabangsa. Ianya juga memberi peluang  kepada hasilan nilai tambah yang mempunyai inovasi baru untuk diketengahkan.

Aktiviti yang dilaksanakan juga secara tidak langsung mendidik konsumer terhadap penggunaan produk baru di pasaran sedia ada, atau produk sedia ada di pasaran baru serta kepelbagaian produk di pasaran perdana dan sedia ada.

Antara aktiviti lain dalam program ini ialah mewujud dan meningkatkan jaringan pemasaran melalui pemadanan perniagaan 'Business Matching'  dan mewujudkan kepekaan kepada perubahan pasaran domestik dan antarabangsa.

Eksposisi Di Peringkat Domestik 


 

Eksposisi Di Peringkat Antarabangsa 

3.    Pengurusan Maklumat Pemasaran

Program ini bertujuan menjana maklumat terkini subsektor perikanan sebagai rujukan  kepada mereka yang berkepentingan sama ada pihak kerajaan, penyelidik, usahawan, nelayan dan orang ramai secara umumnya. Data primer diperolehi dari sistem talian terus ePengisytiharan dan WICCS merupakan sumber maklumat penting bagi mengetahui pendaratan ikan, perdagangan ikan dan bekalan ikan negara pada setiap hari, bulan dan tahunan. Program ini meliputi empat  aktiviti di bawahnya iaitu:

i)    Risikan Harga
Aktiviti ini melibatkan pengumpulan maklumat harga ikan bagi peringkat pantai, borong dan runcit. Maklumat harga borong dan runcit membolehkan pengguna mendapat maklumat harga ikan di pasar borong dan pasar runcit di seluruh Malaysia. Harga yang dilaporkan diklasifikasi mengikut pasar, lokasi dan negeri manakala tempohnya mengikut mingguan, bulanan dan tahunan. Risikan harga ini dapat membantu pengguna bagi melihat trend kenaikan harga ikan terutama pada musim perayaan. Di samping itu maklumat risikan harga dijadikan rujukan oleh  jabatan dan agensi kerajaan lain seperti Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan (KPDNKK) dalam menangani permasalahan kenaikan harga ikan dalam  tempoh masa tertentu.

ii)    Risikan Pasaran
Aktiviti ini melibatkan penyebaran maklumat melalui Laman Web LKIM kepada semua pihak yang berkepentingan seperti di atas. Laporan Risikan Pasaran diterbitkan secara bulanan dan tahunan. Aktiviti ini membolehkan semua pihak yang berkepentingan mendapat maklumat disegi pendaratan ikan, import dan eksport serta bekalan ikan negara pada setiap bulan dan tahun. Dengan adanya maklumat ini maka pihak kerajaan dapat mengetahui disegi tahap penggunaan sumber marin, perkongsian sumber marin, pengambilan margin untung, trend perdagangan ikan serta faktur-faktur yang mempengaruhi bekalan ikan negara pada setiap bulan. Di pihak pengguna juga laporan ini juga dapat menyediakan panduan purata harga borong dan runcit bagi tempoh sebulan. Pengusaha perikanan pula boleh mengguna maklumat risikan pasaran ini bagi melihat sumber bekalan ikan untuk tujuan diproses bagi di seluruh negeri di Malaysia. Keseluruhannya maklumat risikan pasaran sangat penting bukan sahaja kepada pengguna tetapi ianya dapat menggambarkan kesan dasar kerajaan disegi penggunaan sumber marin dan perdagangan ikan terhadap eksploitasi sumber dan bekalan ikan negara secara terkini.

iii)    Kajian Penawaran Dan Permintaan
Aktiviti ini melibatkan kajian ilmiah disegi penawaran dan permintaan ikan. Kajian dijalankan melibatkan institusi pengajian tinggi dan agensi tertentu yang mempunyai kepakaran dan kebolehan bagi menjalankan penyelidikan tersebut. Hasil kajian akan dapat menentukan tahap kecukupan penggunaan ikan berdasarkan tanda aras penggunaan per kapita di negara ini. Penemuan kajian akan dapat mengenalpasti kesan permasalahan yang dihadapi dan mencadangkan langkah penyelesaian terhadap permasalahan tersebut. Hasil kajian ini juga merupakan sumber rujukan pihak kerajaan dalam merangka dasar penstabilan harga ikan di masa hadapan.


iv)    ePengisytiharan Dan Insentif Hasil Tangkapan.
Aktiviti ini melibatkan pemantauan semua pusat pengisytiharan pendaratan ikan di seluruh negeri bagi melicinkan sistem pembayaran insentif hasil tangkapan sebanyak RM0.10 / kg yang sedang dilaksanakan oleh kerajaan. Pada masa kini terdapat sebanyak 240 pusat pengisytiharan melibatkan 502 kakitangan serta 36,000 vesel yang mendaratkan ikan. Dianggarkan sebanyak 8,000 transaksi pengisytiharan pendaratan ikan  dilakukan oleh nelayan pada setiap hari. Di samping menguruskan bayaran dan aduan berkaitan insentif tangkapan ikan program ini juga memastikan semua pengisytiharan dan tuntutan yang dibuat oleh nelayan adalah telus dan mengikut prosedur yang telah ditetapkan.


4.    Pasaran Komoditi Akuakultur

Aktiviti ini memfokuskan kepada peningkatan kecekapan pemasaran ikan keluaran akuakultur melalui perkhidmatan sokongan pemasaran ikan air tawar yang baik dan aktiviti promosi seperti :

 • Hab Pengedaran ikan air tawar.
 • Hab pengumpulan ikan air tawar.
 • Aktiviti promosi dan kempen makan ikan air tawar.


Hab pengedaran dan pengumpulan ikan air tawar diwujudkan bertujuan untuk :

 • Memberi faedah kepada perniagaan pemasaran Persatuan Nelayan dan Usahawan Pemasar.
 • Membantu perternak kecil mendapat pasaran bagi hasil keluaran mereka.
 • Memberi keyakinan kepad penternak kecil untuk menambah pengeluaran.
 • Menjalin pasaran antara penternak dan pemasar.
 • Meningkatkan penerimaan pengguna terhadap ikan air tawar dan ianya mudah diperolehi dengan harga yang berpatutan.
 • Meningkatkan keyakinan pengguna kerana ikan yang dijual adalah dari punca ternakan yang ada persijilan Jabatan Perikanan.

Jabatan / Agensi

logo_moa logo_agrobank logo_doa logo_dof logo_dvs logo_fama logo_kada logo_lpp logo_mada logo_mardi logo_tekun

Pautan Berkaitan